23.04.2019   •     +385 (22) 200 293   •     vzz-sibenik@si.t-com.hr
 

 

  06.09.2014 16:39

Edukativni filmovi Hrvatske vatrogasne zajednice

 

Edukativni filmovi Hrvatske vatrogasne zajednice, namijenjeni javnom prikazivanju, upozoravaju na važnost odgovornog ponašanja

Edukativni filmovi Hrvatske vatrogasne zajednice, namijenjeni javnom prikazivanju, upozoravaju na važnost odgovornog ponašanja u zaštiti od požara. Filmovi tematiziraju važnost poštivanja odredbi za vatrogasne prilaze, upozoravaju na opasnosti od požara prilikom korištenja roštilja kao i prilikom spaljivanja biljnog otpada.

Filmovi se jednim dijelom financiraju iz sredstava EU projekta HOLISTIC.

https://www.youtube.com/watch?v=1yUHMSpMmN8

https://www.youtube.com/watch?v=yY3zYYfY78A

https://www.youtube.com/watch?v=1yUHMSpMmN8

 

 

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2019 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja