06.08.2020   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

 

  09.02.2018 09:56

EU projekt

 

EU fond: Europski socijalni fond Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali Naziv projekta: Jačanje znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH

Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici je krajem travnja 2017. g. od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava odobren kompletan sažetak projekta “Jačanje znanja i vještina pripadnika vatrogasnih organizacija u RH” u iznosu od 9.901.637,81 mil.kuna (1.294.331,74 EUR), a 22.12.2017. g. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva rada i mirovinskog sustava kao Upravljačkog tijela, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao Posredničkog tijela razine 2 i Hrvatske vatrogasne zajednice kao Korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda.
Odobreni iznos predstavlja 1,46% ukupnog predviđenog iznosa dodijeljenog po specifičnom cilju 11.i.1. ”Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima”. Više od 50% planiranog novca će se utrošiti u edukacije, cca. 30% za nabavu neophodnih tehničkih sredstava , a cca.20% će biti utrošeno na plaće djelatnika, marketinške aktivnosti i provedbe natječaja i pripremu projekta.
Edukacijski ciklus je zamišljen kroz 13 tematskih cjelina, od kojih bi se 12 (6 Treninga trenera i 6 edukacijskih modula), provodili po svim županijama unutar RH, dok bi 1 edukacijski ciklus bio organiziran u Valabru (Francuska, Vatrogasna škola). Kroz trening trenera (TT) iz svake županije osposobio bi se najmanje po jedan predavač-asistent (predavač/asistent je županijski vatrogasni operater) s kojim bi HVZ potpisala ugovor u kojem bi bila definirana sva prava i obveze predavača-asistenta kroz cijeli period provedbe projekta. Županijski operateri u ulozi predavača bi unutar svojih županija direktno provodili edukacije za dva modula, a u svim ostalim slučajevima bi bili asistenti predavačima koje bi osigurala HVZ. U petogodišnjem projektnom ciklusu planirano je 643 pojedinačne edukacije kroz koje bi ukupno prošlo 3358 učesnika.
Osnovni cilj ovoga projekta je doprinos rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.
Sva predviđena sredstva za ovaj projekt bit će financirana u omjeru 15% Nacionalno i 85% EU.

 

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2020 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja