04.04.2020   •     +385 (22) 200 293   •     vzz-sibenik@si.t-com.hr
 

 

  20.02.2010 19:44

SEMINAR: MLADI U VATROGASNIM NATJECANJIMA

 

SUORGANIZATORI: Hrvatska vatrogasna zajednica i Vatrogasna zajednica grada Sveti

Ivan ZelinaPOKROVITELJI: Zagrebačka županija, grad Sveti Ivan Zelina, Vatrogasna zajednica

Zagrebačke županije

Seminar će se održati dana 14.03.2010.godine u dvorani „ IVANA“ u centru Sv. I. Zeline, s početkom u 10 h. Seminar je otvorenog tipa, predviđen za trenere i voditelje natjecateljskih ekipa djece, mladeži i seniora.

Posebno se pozivaju zapovjednici i predsjednici komisija za natjecanje na nivou gradskih i županijskih zajednica. Na seminaru će biti obrađene sljedeće teme:1. Vatrogasna natjecanja u vatrogastvu RH, predavač: Mijo Brlečić dipl. ing.2. Kako najmlađe privuči u vatrogasna natjecanja i sport, predavač: Nikola

Sedlar3. Priprema olimpijske ekipe mladeži, predavač: Hrvoje Novaković dipl. ing.4. Priprema olimpijske ekipe seniora, predavač: Stjepan Berulec5. Marketing u vatrogastvu, predavač: Stjepan Kovaček dipl. ing.

Kotizacija za seminar iznosi 130,00 kn po učesniku, a u istu su uračunati: piće dobrodošlice, piće u pauzi predavanja, kompletan ručak, potvrda o prisustvu na seminaru i CD sa svim prezentacijama. Zainteresirani za učešće na seminaru kotizaciju mogu uplatiti na: VZG Sv. I. Zelina, Bocakova 11, 10380 Sv. I. Zelina – za seminar - na broj Ž.R. 2360000-1101452505. OIB 98492628997. Potvrdu o uplati te čitko ime i prezime učesnika molimo poslati na fax 01/2060-930 najkasnije do 05.03.2010.g.


 

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2020 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja