22.09.2018   •     +385 (22) 200 293   •     vzz-sibenik@si.t-com.hr
 

Intervencije

 Subota, 15. 09. 2018, 20:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- 1 požar otvorenog prostora:

 • Zaton- dojava zaprimljena u 13:40h, požar ugašen u 15:34h na površini od 1500m2. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice i DVD Zaton sa 16 vatrogasaca i 5 vozila.

- 1 tehnička intervencija:

 • Zlarin- dojava zaprimljena u 15:01h, intervencija završena u 15:30. Na intervenciju su izišli DVD Zlarin sa 3 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Utorak, 11. 09. 2018, 20:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- 2 požara otvorenog prostora:

 • Gradac- dojava zaprimljena u 10:16h, požar ugašen u 10:35h na površini od 150 m2. Na intervenciju su izišli DVD Ružić sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.
 • Benkovačka cesta- dojava zaprimljena u 17:53h, požar ugašen u 18:45h na površini od 800 m2. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Šibenik i DVD Zaton sa 14 vatrogasaca i 5 vozila.

 

  Prikaži na karti

 Utorak, 28. 08. 2018, 08:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- požar otvorenog prostora:

 • Brdo Orljak- dojava zaprimljena u 21:13h, požar ugašen u 00:30h na površini od 2 ha. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Šibenik, DVD Vodice, DVD Zaton, DVD Bilice, DVD Pirovac i DVD Grebaštica sa 29 vatrogasaca i 10 vozila.

- požar kontejnera za smeće:

 • Raslina- dojava zaprimljena u 22:16h, požar ugašen u 23:45h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Pirovac sa 5 vatrogasaca i 2 vozila.

  Prikaži na karti

 Srijeda, 15. 08. 2018, 08:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- dvije tehničke intervencije

 • Knin- dojava zaprimljena u 21:35h, intervencija završena u 21:40h. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.
 • Brnjica- dojava zaprimljena u 22:26h, intervencija završena u 23:15h. Na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 4 vatrogasca i 2 vozila.

  Prikaži na karti

 Utorak, 07. 08. 2018, 00:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati zabilježeno je pet vatrogasnih intervencija:

- požar vozila

 • Trbounje - dojava zaprimljena u 12:31 sati, intervencija završena u 15:09 sati. Na intervenciju izašla JVP                         Drniš s tri vatrogasca i jednim vozilom.

- tehnička intervencija na otovrenom prostoru

 • Tisno, kamp Lovišće - dojava zaprimljena u 13:51 sati, intervencija završena u 14:40 sati. Na intervenciju                                            izašli DVD Tisno s četiri vatrogasca i dva vozila

- dva požara otvorenog prostora

 • Rudele - dojava zaprimljena u 14:23 sati, požar ugašen u 15:38 sati, opožarena površina od 2500m2. Na                      intervenciju izašli DVD sveti Juraj-Kistanje s tri vatrogasca i jednim vozilom.
 • Benkovačka cesta - dojava zaprimljena u 17:48 sati, požar ugašen u 18:35 sati, opožarena površina od 600m2. Na intervenciju izašli DVD Zaton, JVP Vodice s sedam vatrogasaca i dva vozila.

- bez učešća

 • Raslina -  dojava zaprimljena u 14:26 sati. Na intervenciju izašao DVD Zaton s četiri vatrogascaa i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 06. 08. 2018, 20:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su četiri vatrogasne intervencije:

- tri požara otvorenog prostora

 • Ramljane, Marinčići- dojava zaprimljena u 12:00h, požar ugašen u 12:42h na površini od 800m2. Na intervenciju su izišli DVD Biskupija sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.
 • Trbounje- dojava zaprimljena u 16:25h, požar ugašen u 17:30h na površini od 1500m2. Na intervenciju su izišli JVP Drniš i DVD Drniš sa 6 vatrogasaca i 2 vozila.
 • Raslina- dojava zaprimljena u 18:05h, intervencija je u tijeku. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Zaton i DVD Brodarica-Krapanj sa 16 vatrogasaca i 5 vozila.

- jedna tehnička intervencija na otvorenom prostoru

 • Dobrijevići- dojava zaprimljena u 10:57h, intervencija završena u 11:40h. Na intervenciju su izišli DVD Dubravice sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 07. 2018, 00:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati zabljiežene su četiri vatrogasne inteevencije

- tri požara otvorenog prostora

 • Raslina, Plana - dojava zaprimljena u 11:59 sati. Požar ugašen u 14:01 sati, opožarena površina od                                           2400 m2, na intervenciju izašli: JVP Šibenik, DVD zaton, DVD Vodice, DVD Šibenik s                                       jedanaest vatrogasaca i četiri vozila.
 • Ivinj - dojava zaprimljena u 12:10 sati. Požar ugašen u 12:22 sati, opožarena površina od 100 m2, na                        intervenciju izašli DVD Tisno s pet vatrogasaca i tri vozila.
 • Ripište - dojava zaprimljena u 13:52 sati. Požar ugašen u 15:16 sati, gorio pružni prag, na intervenciju izašla                JVP Šibenik s tri vatrogasca i jednim vozilom.

- jedan požar smeća

 • Mravnica -  dojava zaprimljena u 13:28 sati. Požar ugašen u 14:34 sati, gorilo smeće na divljem odlagalištu,                     na intervenciju izašli DVD Perković s tri vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 07. 2018, 00:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati zabljiežene su četiri vatrogasne inteevencije

- tri požara otvorenog prostora

 • Raslina, Plana - dojava zaprimljena u 11:59 sati. Požar ugašen u 14:01 sati, opožarena površina od                                           2400 m2, na intervenciju izašli: JVP Šibenik, DVD zaton, DVD Vodice, DVD Šibenik s                                       jedanaest vatrogasaca i četiri vozila.
 • Ivinj - dojava zaprimljena u 12:10 sati. Požar ugašen u 12:22 sati, opožarena površina od 100 m2, na                        intervenciju izašli DVD Tisno s pet vatrogasaca i tri vozila.
 • Ripište - dojava zaprimljena u 13:52 sati. Požar ugašen u 15:16 sati, gorio pružni prag, na intervenciju izašla                JVP Šibenik s tri vatrogasca i jednim vozilom.

- jedan požar smeća

 • Mravnica -  dojava zaprimljena u 13:28 sati. Požar ugašen u 14:34 sati, gorilo smeće na divljem odlagalištu,                     na intervenciju izašli DVD Perković s tri vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Subota, 28. 07. 2018, 00:00h   

U proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija

- tehnička intervencija na građevinskom objektu

 • Knin - dojava zaprimljena u 20:10 sati, intervencija završena u 20:50 sati. Na požar izišli JVP Knin s tri                       vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Subota, 14. 07. 2018, 00:00h   

U proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježeno je šest vatrogasnih intervencija

- četiri požara otvorenog prostora

 • Knin - dojava zaprimljena u 11:21 sati, požar ugašen u 12:18 sati, opožarena površina od 7500m2. Na                       intervenciju izašli DVD Knin sa sedam vatrogasaca i jednim vozilom.

 

 • Rogoznica - dojava zaprimljena u 12:47 sati, požar ugašen u 14:19 sati, opožarena površina od 12 000m2.                         Na intervenciju izašli DVD Rogoznica s devet vatrogasaca i tri vozila, DVD Primošten s dva                             vatrogasca i jednim vozilom, DVD Grebaštica s tri vatrogasca i jednim vozilom. Ostale snage                           koje su bile upućene na intervenciju su vraćene, to su JVP Šibenik s tri vatrogasca i jednim                             vozilom i DVD Zablaće s četiri vatrogasca i jednim vozilom.
 • Knin - dojava zaprimljena u 12:48 sati, požar ugašen u 13:26 sati, opožarena površina od 2500m2. Na                      intervenciju izašli DVD Knin sa sedam vatrogasaca i jednim vozilom.

 

 • Knin - dojava zaprimljena u 18:23 sati, požar ugašen u 19:20 sati, opožarena površina od 5000m2. Na                       intervenciju izašli DVD Knin s šest vatrogasca i jednim vozilom.

- požar spremnika za otpad

 • Šibenik - dojava zaprimljena u 17:14 sati, požar ugašen u 17:24 sati, na intervenciju izašli JVP Šibenik s                   dva  vatrogasca i jednim vozilom.

- tehnička intervencija na otvorenom

 • Rogoznica, uvala Lozica - dojava zaprimljena u 12:23 sati, intervencija završena u 12:47 sati. Na                                                         intervenciju izašli DVD Rogoznica s dva vatrogasca i jednim vozilom.

 

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2018 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja