28.09.2021   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Ponedjeljak, 27. 09. 2021, 07:30h   

Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Parčića, dojava je zaprimljena u 17:24h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s jednim vozilom i dva vatrogasca, opožarena površina je 2ha, požar  ugašen u 18:34h;
 
- požar otvorenog prostora na području Danilo Kraljica, dojava je zaprimljena u 17:27h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD-i Zablaće, Perković, Šibenik i Brodarica sa sedam vozila i dvadeset vatrogasaca,opožarena površina je 1,3ha, požar  ugašen u 19:55h.
 
- požar otvorenog prostora na području Nunića, dojava je zaprimljena u 18:59, na intervenciju su izišli DVD-i Kistanje i Ervenik s dva vozila i šest vatrogasaca, opožarena površina 2 ha, požar ugašen u 21:26 h.
 
                  
                                                                                                 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 26. 09. 2021, 17:27h   

U 17:27 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Danilo Kraljica, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD-i Zablaće, Perković, Šibenik i Brodarica sa sedam vozila i dvadeset vatrogasaca, požar je ugašen u 19:55h.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 26. 09. 2021, 07:15h   

Šibenik, 26. rujna 2021.

 

                Priopćenje o vatrogasnim događajima

               

                Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:

 

-                požar objekta u Šibeniku, dojava je zaprimljena u 12:11h. Na intervenciji je sudjelovala JVP Šibenik s sedam vatrogasaca i dva vozila, intervencija je završena u 12:34h
 
-                požar otvorenog prostora u Kninu, izgorena površina iznosi 1500 m2, požar je lokaliziran u 16:57h a ugašen u 17:04h, na intervenciji je sudjelovao DVD Knin s pet vatrogasaca i jednim vozilom
 
-                požar otvorenog prostora u Vinovu, izgorena površina iznosi 100 m2, požar je ugašen u 20:25h, na intervenciji je sudjelovao DVD Unešić s tri vatrogasca i jednim vozilom
 
 
                                                                                                              ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

 

  Prikaži na karti

 Subota, 25. 09. 2021, 07:30h   

Šibenik 25. rujna 2021.

 

                Priopćenje o vatrogasnim događajima

               

                Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 4 vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:

- tehnička intervencija na otvorenom prostoru u Mihaljevićima, na intervenciju su izišli 3 vatrogasca i 1 vozilo, intervencija završena u 11:55h

- tehnička intervencija spašavanja ljudi na Zlarinu, na intervenciju su izišli 3 vatrogasca i 1 vozilo, intervencija završena u 12:28h

- tehnička intervencija u prometu u Tisnom, na intervenciju su izišli 8 vatrogasaca i 4 vozila, intervencija završena u 15:10h

- požar objekta u Vodicama, na intervenciju su izišli 3 vatrogasca i 1 vozilo, požar je ugašen u 00:53h

  Prikaži na karti

 Petak, 24. 09. 2021, 07:05h   

Šibenik, 24. rujna 2021.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se pet vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
 
- požar smeća u Radoniću, dojava je zaprimljena u 14:45h, na intervenciju su izišli DVD Unešić s jednim vozilom i tri vatrogasca,požar je ugašen u 18:47h, opožarena površina je 2500m²;
 
- požar otvorenog prostora u Vodicama,  dojava je zaprimljena u 15:06h, na intervenciju su izišli JVP Vodice i Šibenik, DVD-i Vodice, Zaton i Šibenik sa sedam vozila i osamnaest vatrogasaca, požar je ugašen u 16:19h, opožarena površina je 5000m²;
 
- tehnička intervencija ispumpavanja u Tisnom, dojava je zaprimljena u 16:29h, na intervenciju su izišli DVD Tisno s jednim vozilom i dva vatrogasca, intervencija je završena u 17:48h;
 
- požar otvorenog prostora u Oklaju, dojava je zaprimljena u 18:52h, na intervencija su izišli DVD Promina s jednim vozilom i tri vatrogasca, požar je ugašen u 19:20h, opožarena površina je 5000m²;
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Dubravica, dojava je zaprimljena u 23:49h, na intervenciju su izišli DVD Dubravice s jednim vozilom i dva vatrogasca, intervencija je završena u 1:04h.
 
 
   ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 23. 09. 2021, 07:30h   

Šibenik, 23. rujna 2021.

 

                Priopćenje o vatrogasnim događajima

               

                Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se četiri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:

 

- požar otvorenog prostora na području Danilo Birnja, dojava je zaprimljena u 12:41h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s tri vozila i osam vatrogasaca, požar je ugašen u 13:08h, opožarena površina je 40m2;
 
- požar otvorenog prostora na području Dubrave, dojava je zaprimljena u 13:48h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD-i Šibenik, Zablaće, Brodarica i Bilice sa šest vozila i sedamnaest vatrogasaca, požar je ugašen u 15:11h, opožarena površina je 1800m2;
 
- tehnička intervencija u prometu na Kapriju. Dojava je zaprimljena u 19:56. Na intervenciju izišli DVD Kaprije s 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 20:39.
 
- požar objekta u Vodicama. Dojava je zaprimljena u 03:35. Na intervenciju izišla JVP Vodice s 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 04:43.

  Prikaži na karti

 Srijeda, 22. 09. 2021, 13:48h   

U 13:48h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Dubrave, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD-i Šibenik, Bilice, Zablaće i Brodarica sa šest vozila i osamnaest vatrogasaca, požar je ugašen u 15:11h ,opožarena površina je 1800m².

  Prikaži na karti

 Srijeda, 22. 09. 2021, 07:15h   

Šibenik, 22. rujna 2021.

 

                Priopćenje o vatrogasnim događajima

               

                Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se pet vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:

 

-                tehnička intervencija na objektu u Šibeniku, predio Vidici. Dojava je zaprimljena u 10:25h, na intervenciju je izišla JVP Šibenik s četiri vatrogasca i jednim vozilom. Intervencija je završena u 10:51h.

-                tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja u Tisnom. Dojava je zaprimljena u 10:59h, na intervenciju je izišlo DVD Tisno s četiri vatrogasca i jednim vozilom. Intervencija je završena u 11:20h.

-                požar otvorenog prostora na Miljevcima, predio Dujići. Opožarena površina je 900 m2, požar je ugašen u 14:15h. Na intervenciju su izišli DVD Promina i DVD Drniš s šest vatrogasaca i dva vozila.

-                požar kontejnera za smeće u Kijevu, zaseok Teskere. Dojava je zaprimljena u 19:57h, na interveciju je izišlo DVD Kijevo s dva vatrogasca i jednim vozilom. Intervencija je završena u 20:54h.

-                požar objekta u Šibeniku. Dojava je zaprimljena u 01:38h, na intervenciju je izišla JVP Šibenik s četiri vatrogasca i jednim vozilom. Intervencija je završena u 01:54h.

 

 

                                                                                                              ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

 

 

 

  Prikaži na karti

 Utorak, 21. 09. 2021, 07:30h   

Šibenik, 21. rujna 2021.

 

                Priopćenje o vatrogasnim događajima

               

                Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 2 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:

-tehnička intervencija na objektu na Murteru, dojava je zaprimljena u 16:27h, na intervenciji je sujedlovalo DVD Tisno s tri vatrogasca i jednim vozilom. Intervencija je završena u 17:03h
-tehnička intervencija spašavanja ljudi u Tisnom, na intervenciju su izišli 4 vatrogasca i 1 vozilo, intervencija završena u 22:15h 
 

 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 20. 09. 2021, 07:00h   

 
Šibenik, 20. rujna 2021.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar objekta na području Bilica, dojava je zaprimljena u 13:26h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Bilice s četiri vozila i deset vatrogasaca, požar je ugašen u 14:02h, opožarena površina je 5m²;
 
- požar otvorenog prostora na području Rasline, dojava je zaprimljena u 17:42h, na intervenciju su izišli JVP-i  Šibenik i Vodice, DVD-i Zaton, Vodice, Šibenik, Zablaće i Bilice s osam vozila i dvadeset četiri vatrogasca, požar je ugašen u 20:01h, opožarena površina je 2ha.
 
   ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 
 

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2021 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja