24.01.2018   •     +385 (22) 200 293   •     vzz-sibenik@si.t-com.hr
 

Intervencije

 Utorak, 23. 01. 2018, 20:00h   

Na području Šibensko-kninske Županije u proteklih 12 sati zabilježene su 3 vatrogasne intervencije:

-2 požara na otvorenom prostoru:

 • Vodice-dojava zaprimljena u 13:32. Na intervenciju izašli Jvp Vodice, Jvp Šibenik, Dvd-i Vodice, Zaton i Pirovac sa 14 vatrogasaca i 6 vozila. Gorjela trava,nisko raslinje i mlada borova šuma na površini od 1 ha. Požar ugašen u 15:34
 • Šibenik-dojava zaprimljena u 14:46. Na intervenciju izašli Jvp Šibenik sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Gorjele naslage smeća i trava na površini od 10m2.Požar ugašen u 15:02

-požar objekta

 • Rogoznica-dojava zaprimljena u 18:42. Na intervenciju izašli Dvd Rogoznica sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Požar ugašen 19:07

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 22. 01. 2018, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko-kninske županije zabilježena je 1 vatrogasna intervencija:

- 1 požar kontejnera za smeće:

 • Knin- dojava zaprimljena u 18:00h, požar ugašen u 18:12h. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 21. 01. 2018, 19:00h   

Na području Šibensko-kninske županije u proteklih 12 sati zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

 - požar dimnjaka

 • Varivode - požar dimnjaka, dojava zaprimljena u 18:46. Na intervenciju izašli DVD Sveti Juraj-Kistanje s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija završena u 19:33 sati.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 21. 01. 2018, 08:00h   

Na području Šibensko-kninske županije u proteklih 12 sati zabilježena je 1 vatrogasna intervencija:

-požar otvorenog prostora

 • Čigrađa- dojava zaprimljena u 04:15. Na intervenciju izašli Jvp Vodice i Dvd Murter sa 4 vatrogasca i 2 vozila. Gorio biljni otpad na površini od 6 m2. Požar ugašen u 05:18

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 18. 01. 2018, 20:43h   

U proteklih 12 sati napodručju Šibensko-kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

   - požar prijevoznog sredstva:

 • Požar osobnog automobila u Drnišu kod benzinske postaje, dojava zaprimljena u 20:43 sati, požar ugašen u 21:13 sati. Na intervenciji izšla JVP Drniš s dva vozila i tri gasitelja.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 18. 01. 2018, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - Kninske županije zabilježena je 1 vatrogasna intervencija:

- 1 požar na otvorenom prostoru:

 • Oton- dojava zaprimljena u 11:47h, požar ugašen u 12:40h na površini od 25 m2. Na intervenciju su izišli DVD Ervenik sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 18. 01. 2018, 07:30h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - Kninske županije zabilježena je 1 vatrogasna intervencija:

- 1 tehnička intervencija na građevinskom objektu.

 • Šibenik - dojava zaprimljena u 22:55, intervencija završena u 23:14. Na intervenciju upućen JVP Šibenik s 2 vozila i 6 vatrogasaca.

  Prikaži na karti

 Srijeda, 17. 01. 2018, 19:40h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

- 1 tehnička intervencija na otvorenom prostoru:

 • Kistanje - Dojava je zaprimljena u 11:37h. Na intervenciju je izašao DVD Sveti Juraj - Kistanje s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 11:43h.

  Prikaži na karti

 Srijeda, 17. 01. 2018, 08:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su 2 vatrogasne intervencije:

-požar dimnjaka

 • Šibenik-dojava zaprimljena u 21:20. Na intervenciju izašli Jvp Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom. Požar ugašen u 21:39.

-požar prijevoznog sredstva

 • Šibenik- dojava zaprimljena u 07:57. Na intervenciju izašli Jvp Šibenik sa 7 vatrogasaca i 3 vozila. Požar je ugašen u 08:42h.

  Prikaži na karti

 Utorak, 16. 01. 2018, 08:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

- 1 požar objekta:

 • Murter- dojava zaprimljena u 5:43h, požar ugašen u 7:30h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Tisno sa 7 vatrogasaca i 2 vozila.

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2018 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja