02.10.2023   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Nedjelja, 01. 10. 2023, 07:25h   

Šibenik, 1.listopada 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar objekta na području Sonkovića, dojava je zaprimljena u 13:19h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Skradin, DVD Dubravice i DVD Šibenik sa 15 vatrogasaca i 5 vozila, požar je ugašen u 17:34h; 
 
- požar na otvorenom prostoru na području Kistanja, dojava je zaprimljena u 17:22h, na intervenciju su izišli DVD Sveti Juraj - Kistanje sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 17:45h. 
 
 
 
                            ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Subota, 30. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 30. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar na otvorenom prostoru na području Drniša, dojava zaprimljena u 9:01h, na intervenciju su izišli DVD Drniš sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 9:41h.
 
- požar smeća na području Sitno Donje, dojava zaprimljena u 12:09h, na intervenciju su izišli DVD Perković sa 3 vatrogasaca i 1 vozilom, požar ugašen u 14:13h. 
 
 
 
                                                                                                            ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Petak, 29. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 29. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar na otvorenom prostoru na području Knina, dojava zaprimljena u 11:51h, na intervenciju su izišli JVP Knin sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 12:19h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Plavnog, dojava zaprimljena u 13:55h, na intervenciju su izišli DVD Knin sa  5 vatrogasaca i 1 vozilom, požar ugašen u 14:57h. 
 
- požar na otvorenom prostoru na području Oklaja, dojava zaprimljena u 15:42h, na intervenciju su izišli DVD Promina sa 2 vatrogasaca i 1 vozilom, požar ugašen u 16:35h.  
 
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 28. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 28. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar otvorenog prostora na području Šibenika, dojava zaprimljena u 12:28h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik i DVD Brodarica sa 13 vatrogasaca i 5 vozila. Požar je ugašen 13:21h. 
 
- požar otvorenog prostora na području Kašića, dojava zaprimljena u 16:15h. Na intervenciju su izišli DVD Pirovac sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen 16:38h. 
 
 
 
                                                                                                            ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Utorak, 26. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 26. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 3 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar prijevoznog sredstva na području Drniša, dojava je zaprimljena u 18:01h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 18:36h.
 
- požar prijevoznog sredstva na području Drniša, dojava je zaprimljena u 19:58h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 20:27h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Kanjana, dojava zaprimljena u 1:13h, na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozila, intervencija završena u 1:46h.
 
 
 
                                                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 25. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 25. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 5 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Zatoglava, dojava zaprimljena u 9:30h, na intervenciju su izišli DVD Rogoznica sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 9:52h. 
 
- tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava zaprimljena u 12:55h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 2 vozila, intervencija završena u 13:24h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Šibenika, dojava zaprimljena u 13:02h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 2 vozila, intervencija završena u 14:41h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Knina, dojava zaprimljena u 23:24h, na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 23:45h. 
 
- požar objekta na području Vodica, dojava zaprimljena u 6:33h, na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 4 vatrogasca i 2 vozila, požar je ugašen u 6:55h.  
 
 
  ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 24. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 24. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 5 vatrogasnih događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- tehnička intervencija u prometu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 7:38h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 7:59h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 7:47h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 8:06h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 8:07h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 6 vatrogasca i 3 vozila, intervencija je završena u 9:52h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Vodica, dojava je zaprimljena u 11:59h, na intrevenciju su izišli JVP Vodice s 4 vatrogasca i 2 vozila, intervencija je završena u 12:39h.
 
- tehnička intervencija ismpumpavanja na području Pirovca, dojava je zaprimljena u 16:30h, na intervenciju su izišli DVD Pirovac sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 17:28h.
 
 
 
 
                                                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Subota, 23. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 23. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar na otvorenom prostoru na području Bilica, dojava zaprimljena u 10:14h, na intervenciju su izišli DVD Bilice sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 10:20h;
 
- požar električnog stupa na području Šibenika, zaseok Podine, dojava je zaprimljena u 3:41h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 4:40h;
 
- tehnička intervencija na objektu na području Pirovca, dojava je zaprimljena u 5:20h, na intervenciju su izišli DVD Pirovac s 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 7:24h.
 
 
 
 
 
                                ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 
 
 

  Prikaži na karti

 Subota, 23. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 23. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar na otvorenom prostoru na području Bilica, dojava zaprimljena u 10:14h, na intervenciju su izišli DVD Bilice sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 10:20h;
 
- požar električnog stupa na području Šibenika, zaseok Podine, dojava je zaprimljena u 3:41h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 4:40h;
 
- tehnička intervencija na objektu na području Pirovca, dojava je zaprimljena u 5:20h, na intervenciju su izišli DVD Pirovac s 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 7:24h.
 
 
 
 
 
                                ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 
 
 

  Prikaži na karti

 Petak, 22. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 22. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila se 3  vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar na otvorenom prostoru na području Vodica, dojava zaprimljena u 13:47h, na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 14:17h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Civljane, dojava je zaprimljena u 15:02h, na intervenciju su izišli JVP Knin i DVD Kijevo s 5 vatrogasaca i 2 vozila, intervencija je završena u 16:09h
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Tribunja, dojava je zaprimljena u 15:17h, na intervenciju su izišli JVP Vodice s 1 vatrogascem i 1 vozilom, intervencija je završena u 15:45h.
 
 
 
                                                                                                 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2023 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja