28.09.2021   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Nedjelja, 12. 09. 2021, 07:00h   

Šibenik, 12. rujna 2021.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se četiri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
 
- požar otvorenog prostora u Lišnjaku, dojava je zaprimljena u 9:36h, na intervenciju su izišli DVD Drniš s jednim vozilom i tri vatrogasca, požar je ugašen u 9:45h;
 
- požar otvorenog prostora u Crivcu, dojava je zaprimljena u 10:50h, na intervenciju su izišli DVD Ružić s jednim vozilom i tri vatrogasca, požar je ugašen u 11:08h;
 
- požar otvorenog prostora u Žažviću, dojava je zaprimljena u 11:05h, na intervenciju su izišli DVD Skradin s jednim vozilom i tri vatrogasca, požar je ugašen u 12:43h;
 
- požar otvorenog prostora u Otavcima, dojava je zaprimljena u 11:25h, na intervenciju su izišli DVD-i Drniš i Ružić s dva vozila i sedam vatrogasaca, požar je ugašen u 11:51h.
 
 
        ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Subota, 11. 09. 2021, 07:30h   

Šibenik, 11. rujna 2021.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se vatrogasna događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Tribunja, na intervenciju su izišli DVD Vodice s jednim vozilom i četiri vatrogasca, intervencija je završena u 18:27h;
 
- požar otvorenog prostora na području Knina, na intervenciju su izišli DVD Knin s jednim vozilom i pet vatrogasaca, požar je ugašen u 13:01h, opožarena površina je 1m2;
 
- požar otvorenog prostora na području Vrpolja, predio Lug, na intervenciju su izišli DVD Knin s jednim vozilom i pet vatrogasaca, požar je ugašen u 13:45h, opožarena površina je 550m2; 
 
- tehnička intervencija u prometu. Dojava zaprimljena u 03:16. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s 5 vatrogasaca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 03:51. 

  Prikaži na karti

 Petak, 10. 09. 2021, 07:15h   

Šibenik, 10. rujna 2021.

 

                Priopćenje o vatrogasnim događajima

               

                Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se šest vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:

 

-                požar smeća u Kadinoj glavici. Dojava je zaprimljena u 09:30h, izgorena površina iznosi 25 m2, požar je ugašen u 09:49h, na intervenciji je sudjelovao DVD Drniš s jednim vatrogascem i jednim vozilom

-                požar otvorenog prostora u Krivićima, općina Promina. Dojava je zaprimljena u 09:48h, izgorena površina iznosi 1 m2, požar je ugašen u 10:07h. Na intervenciju su izišli DVD Promina i DVD Drniš s pet vatrogasaca i dva vozila

-                požar otvorenog prostora u Drnišu, predio Bajami. Dojava je zaprimljena u 12:57h. Opožarena površina iznosi 4 ha, požar je lokaliziran u 13:35h a ugašen u 13:55h. Na intervenciju su izišli JVP Drniš i DVD Drniš s osam vatrogasaca i tri vozila

-                tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja u Perkoviću, dojava je zaprimljena u 12:58h, intervencija je završena u 13:30h, na intervenciji je sudjelovao DVD Perković s tri vatrogasca i jednim vozilom

-                požar otvorenog prostora u Baljcima. Dojava je zaprimljena u 16:26h, izgorena površina iznosi 1 m2, požar je ugašen u 16:45h, na intervenciju je izišao DVD Ružić s tri vatrogasca i jednim vozilom

-                tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja u Šibeniku. Dojava je zaprimljena u 18:34h, intervencija je završena u 19:01h. Na intervenciji je sudjelovala JVP Šibenik s četiri vatrogasca i jednim vozilom

 

                                                                                                              ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 09. 09. 2021, 07:30h   

Šibenik, 9. rujan 2021.

 

                Priopćenje o vatrogasnim događajima

               

                Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se 3 vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:

- požar otvorenog prostora u Badnju, izgorena površina iznosi 600m2, požar je ugašen u 16:00h, na intervenciju je izišla JVP Drniš s tri vatrogasca i jednim vozilom
- tehnička intervencija spašavanja životinja u Biskupiji, dojava je zaprimljena u 19:08h, na intervenciju su izišli JVP Knin i DVD Biskupija s sedam vatrogasaca i dva vozila. Intervencija je završila u 19:42h
- požar vozila u Kistanjama, na intervenciju su izišli JVP Knin i DVD Kistanje sa 7 vatrogasaca i 2 vozila, požar ugašen u 21:39h
 

  Prikaži na karti

 Srijeda, 08. 09. 2021, 07:00h   

Šibenik, 08. rujna 2021.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Rasline, na intervenciju su izišli JVP-i Šibenik i Vodice, DIP Šibenik, DVD-i Šibenik, Vodice, Zaton, Pirovac i Brodarica s jedanaest vozila i trideset tri vatrogasca, požar je lokaliziran 07.09.21. u 19:01h a ugašen 08.09.21. u 11:03h opožarena površina je 10ha;
 
- požar otvorenog prostora na području Knina, na intervenciju su izišli JVP Knin s jednim vozilom i dva vatrogasca, požar je ugašen u 22:13h, opožarena površina je 250m².
 
 
                 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Utorak, 07. 09. 2021, 13:57h   

U 13:57 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Rasline, Plana.

Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Vodice, DVD  Zaton, DVD Pirovac i DVD Brodarica sa 32 vatrogasaca i 10 vozila.

U gašenju pomažu zračne snage.

Požar je lokaliziran u 07.09.21. u 19:01h a ugašen 08.09.21. u 11:03h.

Opožarena površina iznosi 10ha.

 

  Prikaži na karti

 Utorak, 07. 09. 2021, 07:30h   

Šibenik, 7. rujna 2021.

 

                Priopćenje o vatrogasnim događajima

               

                Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se sedam vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:

 

- tehnička intervencija u prometu u Žitniću, dojava je zaprimljena u 07:29h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s tri vatrogasca i jednim vozilom, intervencija je završena u 08:05h;
 
- požar otvorenog prostora na području Donjih Utora, dojava je zaprimljena u 12:44h, na intervenciju su izišli JVP Drniš, DVD-i Drniš i Unešić s jedanaest vatrogasaca i tri vozila, opožarena površina je 8 ha, požar je ugašen u 18:23h;
 
- požar otvorenog prostora u Nuniću, dojava je zaprimljena u 13:42h, na intervenciju su izišli DVD Kistanje s jednim vozilom i tri vatrogasca, opožarena površina je 900m2, požar je ugašen u 14:11h;
 
- požar otvorenog prostora u Plavnom, dojava je zaprimljena u 14:19h, na intervenciju su izišli JVP Knin i DVD Knin s dva vozila i sedam vatrogasaca, opožarena površina je 1000m2, požar je ugašen u 16:33h;
 
- požar otvorenog prostora na području Oton polja, dojava je zaprimljena u 14:36h, na intervenciju su izišli JVP Knin i DVD Ervenik s dva vozila i pet vatrogasaca, opožarena površina je 750m2, požar je ugašen u 16:34h;
 
- požar otvorenog prostora u Plavnom (Bunduci), dojava je zaprimljena u 16:39h, na intervenciju su izišli DVD Knin s dva vozila i pet vatrogasaca, opožarena je površina je 5000m2, požar je ugašen u 17:39h;
 
- požar otvorenog prostora u Modrinom selu, dojava je zaprimljena u 23:13, na intervenciju izišli DVD Kistanje s 2 vozila i 6 vatrogasaca, opožarena površina je 8ha, požar je ugašen u 02:08.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 06. 09. 2021, 12:44h   

U 12:44h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na područu Donjih Utora, na intervenciju su izišli JVP Drniš, DVD-i Drniš i Unešić s tri vozila i jedanaest vatrogasaca, požar je ugašen u 18:23h, opožarena površina je 8 ha.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 06. 09. 2021, 07:00h   

Šibenik, 6. rujna 2021.

 

                Priopćenje o vatrogasnim događajima

               

                Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:

 

-                 požar otvorenog prostora u Dobrom Dolcu. Dojava je zaprimljena u 15:13h. Izgorena površina iznosi 14ha, požar je lokaliziran u 18:18h a ugašen u 20:06h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Šibenik, DVD Zaton, DVD Vodice, DVD Pirovac, DVD Bilice, DVD Zablaće i DVD Brodarica s četrdeset šest vatrogasaca i petnaest vozila. Na intervenciji su sudjelovale i zraćne snage.

-                tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja u Kninu. Na intervenciji je sudjelovala JVP Knin s jednim vatrogascem i jednim vozilom. Dojava je zaprimljena u 15:05h, a intervencija je završena u 16:50h

-                požar otvorenog prostra na području Žagrovića zaseok Stanići, izgorena površina iznosi 1ha, požar je lokaliziran u 21:15 h a ugašen u 22:10h, na intervenciju su izišli JVP Knin i DVD Knin s devet vatrogasaca i dva vozila

 

                                                                                                              ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 05. 09. 2021, 15:50h   

Dojava o požaru otvorenog prostora u Dobrom dolcu zaprimljena u 15:13h. U gašenju sudjeluje 46 vatrogasaca s 15 vozila. U 15:55h magistrala Zaton zatvorena za sav promet. Na požaru sudjeluju zračne snage. Cesta otvorena u 16:40h. Zračne snage su se povukle u 17:13h. Požar je lokaliziran u 18:18h a ugašen u 20:06h, izgorena površina iznosi 14ha.

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2021 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja