21.03.2019   •     +385 (22) 200 293   •     vzz-sibenik@si.t-com.hr
 

Intervencije

 Ponedjeljak, 25. 06. 2018, 19:30h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske  županije zabilježene su 2 vatrogasne intervencije:

- 1  intervencija bez vatrogasnog učešća na području Šibenika.

- 1 Tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Knina.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 25. 06. 2018, 00:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije

- tehnička intervencija spašavanje životinja

 • Šibenik - dojava primljena u 20:57 sati. Intervencija završena u 21:17 sati, na intervenciju izašli JVP Šibenik s četiri vatrogasca i jednim vozilom.

- požar otvorenog prostora

 • Slivno - dojava primljena u 1:21 sati. Intervencija završena u 2:20 sati, na intervenciju izašli DVD Perović s tri vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 25. 06. 2018, 00:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije

- tehnička intervencija spašavanje životinja

 • Šibenik - dojava primljena u 20:57 sati. Intervencija završena u 21:17 sati, na intervenciju izašli JVP Šibenik s četiri vatrogasca i jednim vozilom.

- požar otvorenog prostora

 • Slivno - dojava primljena u 1:21 sati. Intervencija završena u 2:20 sati, na intervenciju izašli DVD Perović s tri vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 21. 06. 2018, 00:00h   

U proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija

- tehnička intervencija u prometu

 • Vodice, obilaznica - dojava zaprimljena u 4:55 sati, intervencija završena u 5:11 sati. Na intervenciju izašla JVP Vodice s četiri vatrogasca i dva vozila.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 17. 06. 2018, 00:00h   

U proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su tri vatrogasne intervencije

-požar objekta

 • Trbounje - dojava zaprimljena u 21:07 sati. Intervencija završena u 22:00 sati, na intervenciju  izašli JVP Drniš s tri vatrogasca i jednim vozilom, te DVD Drniš s tri vatrogasca i jednim vozilom.

- požar otvorenog prostora

 • Dvornica, Salića Kosa - dojava zaprimljena u 21:58 sati. Intervencija završena u 22:35 sati, na intervenciju izašli DVD Rogoznica s tri vatrogasca i jednim vozilom.

- tehnička intervencija u prometu

 • Vodice, kod Haciende - dojava zaprimljena u 05:00 sati. Intervencija završena u 05:44 sati, na intervenciju izašli JVP Vodice s tri vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 11. 06. 2018, 19:30h   

U proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije

- dva požara otvorenog prostora

 • Vodice-Grabovača - dojava zaprimljena u 13:31 sati. Intervencija završena u 14:20 sati, na intervneciju izašla JVP Vodice s tri vatrogasca i jednim vozilom.
 • Kašić-Sutina - dojava zaprimljena u 17:44 sati. Intervencija završena u 18:03 sati, na intervenciju izašli DVD Pirovac s tri vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 07. 06. 2018, 20:00h   

U proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su tri vatrogasne intervencije

- tri požara otovrenog prostora

 • Knin - Bralovac - dojava zaprimljena u 15:40 sati. Intervencija završena u 16:20 sati, požar gasili pripadnici DVD Knin s jednim vozilom i tri vatrogasca. 
 • Raslina - Plana -  dojava zaprimljena  u 16:33 sati. Intervencija završena u 18:20 sati, požar gasili JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca, i DVD Zaton s jedniom vozilom i tri vatrogasca.
 • Šibenik - dojava zaprimljena u 18:36 sati. intervencija završena u 18:45 sati. Na intervenciju izašla JVP Šibenik s dva vozila i četiri vatrogasca.

 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 07. 06. 2018, 20:00h   

U proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su tri vatrogasne intervencije

- tri požara otovrenog prostora

 • Knin - Bralovac - dojava zaprimljena u 15:40 sati. Intervencija završena u 16:20 sati, požar gasili pripadnici DVD Knin s jednim vozilom i tri vatrogasca. 
 • Raslina - Plana -  dojava zaprimljena  u 16:33 sati. Intervencija završena u 18:20 sati, požar gasili JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca, i DVD Zaton s jedniom vozilom i tri vatrogasca.
 • Šibenik - dojava zaprimljena u 18:36 sati. intervencija završena u 18:45 sati. Na intervenciju izašla JVP Šibenik s dva vozila i četiri vatrogasca.

 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 07. 06. 2018, 20:00h   

U proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su tri vatrogasne intervencije

- tri požara otovrenog prostora

 • Knin - Bralovac - dojava zaprimljena u 15:40 sati. Intervencija završena u 16:20 sati, požar gasili pripadnici DVD Knin s jednim vozilom i tri vatrogasca. 
 • Raslina - Plana -  dojava zaprimljena  u 16:33 sati. Intervencija završena u 18:20 sati, požar gasili JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca, i DVD Zaton s jedniom vozilom i tri vatrogasca.
 • Šibenik - dojava zaprimljena u 18:36 sati. intervencija završena u 18:45 sati. Na intervenciju izašla JVP Šibenik s dva vozila i četiri vatrogasca.

 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 27. 05. 2018, 08:00h   

U proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija.

- tehnička intervencija u prometu:

 • Drniš - dojava zaprimljena u 21:12h, intervencija završena u 22:03h. Na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 3 vatrogasca i 2 vozila.

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2019 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja