21.11.2017   •     +385 (22) 200 293   •     vzz-sibenik@si.t-com.hr
 

Intervencije

 Subota, 17. 06. 2017, 07:46h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- 2 požara otvorenog prostora:

 • Trbounje / Čupići - Dojava je zaprimljena u 01:38h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 0,5 ha. Požar je gasio Jvp Drniš. Požar je ugašen u 02:25h.
 • Drniš / Lovrići - Dojava je zaprimljena u 01:38h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na minsko sumnjivom terenu. Na intervenciju je izašao JVP Drniš. Intervencija je u tijeku.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 15. 06. 2017, 19:46h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

- 1 tehnička intervencija spašavanja ljudi

 • Drniš / Roški slap - Dojava je zaprimljena u 15:58h. Na intervenciju je izašao JVP Drniš s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 16:52h.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 15. 06. 2017, 08:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko- kninske županije zabilježene su 2 vatrogasne intervencije:

-požar otvorenog prostora:

 • Promina- dojava zaprimljena u 21:23. Na intervenciju izašli Dvd Promina sa 4 vatrogasca i 1 vozilom. Izgorjelo 900 m2 trave. Požar ugašen u 22:08

-tehnička intervencija u prometu:

 • Betina- dojava zaprimljena u 07:39. Na intervenciju izašli Jvp Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 08:19h.

  Prikaži na karti

 Srijeda, 14. 06. 2017, 19:30h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - Kninske županije zabilježene su 4 vatrogasne intervencije;

- 3 požara otvorenog prostora.

 • Kosovo - dojava zaprimljena u 10:10, gorjela trava i nisko raslinje na površini 1000 m2, požar ugašen u 10:33. Na intervenciju upućen DVD Biskupija s 1 vozilom i 2 vatrogasca
 • Stivašnica - dojava zaprimljena u 10:13 gorio otpad na površini 10 m2, požar ugašen u 11:06. Na intervenciju upućen DVD Rogoznica s 1 vozilom i 4 vatrogasca.
 • Vodice - Milečevac dojava zaprimljena u 17:57 , gorjela,  trava, nisko raslinje i borova šuma na površini 5000 m2, požar ugašen u 18:42. Na intervenciju upućeni JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Zaton, DVD Šibenik, DVD Bilice, DVD Pirovac, DVD Tisno s 7 vozila i 19 vatrogasaca.

- 1 tehnička intervencija u cestovnom prometu;

 • A1- 301 km-  dojava zaprimljena u 13:08, intervencija je još u tjeku, na intervenciju upućeni JVP Šibenik i JVP Vodice s 4 voozila i 12 vatrogasaca.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 11. 06. 2017, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zbilježeno je sedam vatrogasnih intervencija, od toga dvije tehničke intervencije u cestovnom prometu na području Vodica, te pet požara otvorenog prostora. 

Požari otvorenog prostora:

 • Civljane - Dojava je zaprimljena u 08:51h. Gorjela trava i nisko raslinje na površini 2100 m2. Požar je gasio DVD Knin. Požar je ugašen u 09:45h.
 • Zaton / Dobri Dolac - Dojava je zaprimljena u 11:00h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 0,5 ha. Požar su gasili JVP-i: Šibenik i Vodice i DVD-i: Zaton, Šibenik i Vodice. Požar je ugašen u 11:41h.
 • Perković - Dojava je zaprimljena u 13:09h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na  površini 600 m2. Požar je gasio DVD Perković. Požar je ugašen u 13:55h.
 • Nos Kalik -Dojava je zaprimljena u 14:23h. Požar je zahvatio nisko raslinje i borovu šumu. Požar su gasile zračne snage. Na intervenciju je izašao JVP Drniš, DVD-i: Drniš, Promina, i Ružić i DIP Šibenik. Gašenje je u tijeku.
 • Šibenik / Podsolarsko - Dojava je zaprimljena u 16:37h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 8 m2. Požar je gasio JVP Šibenik i DVD Zablaće. Požar je ugašen u 16:51h.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 05. 06. 2017, 21:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježeno je sedam vatrogasnih intervencija:

- 6 požara otvorenog prostora:

 • Drniš / Nos Kalik - Dojava je zaprimljena u 07:16h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 4000 m2. Požar je gasio JVP Drniš i DVD Drniš. Požar je ugašen u 09:14h.
 • Drniš/Nos Kalik - Dojava je zaprimljena u 07:42h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 7500 m2. Požar je gasio JVP Drniš i DVD Drniš. Požar je ugašen u 11:15h.
 • Bilice / Piližote -  Dojava je zaprimljena u 09:17h. Požar je zahvatio travu na površini 3 m2. Požar je gasio JVP Šibenik i DVD Bilice. Požar je ugašen u 09:36h.
 • Raslina / Plana - Dojava je zaprimljena u 11:09h.  Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 1000 m2. Požar je gasio JVP Šibenik i DVD Zaton. Požar je ugašen u 11:56h.
 • Drniš / Nos Kalik - Dojava je zaprimljena u 17:05. Požar je zahvatio nisko raslinje i gustu - mladu borovu šumu na površini 1,5 ha. Požar su gasili JVP Drniš i DVD-i: Drniš, Ružić i Promina sa 18 vatrogasaca i sedam vozila. Požar je lokaliziran u 21:10h. Požar su gasile zračne snage. Požar je ugašen 06.06.2017. u 06:30h.
 • Polača / Turiči - Dojava je zaprimljena u 19:15h. Na intervenciju je izašao DVD Knin i JVP Knin. Gorjela trava i nisko raslinje na površini 200 m2. Požar je ugašen 06.06.2017. u 06:45h.

- 1 požar smeća:

 • Vodice - Dojava je zaprimljena u 16:12h. Požar je zahvatio smeće na površini 6 m2. Požar je gasio JVP Vodice. Požar je ugašen u 16:26h.

  Prikaži na karti

 Subota, 27. 05. 2017, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko-kninske županije zabilježeno je 7 vatrogasnih intervencija.

- 7 požara na otvorenom prostoru:

 • Šparadići- dojava zaprimljena u 08:33h, požar ugašen u 10:03h na površini od 2100 m2. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Grebaštica sa 5 vatrogasaca i 2 vozila.
 • Šibenik- dojava zaprimljena u 12:19h, požar ugašen u 13:26h na površini od 1000 m2. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 3 vatrogasca i jednim vozilom.
 • Radonić, Lemci- dojava zaprimljena u 14:25h, požar ugašen u 16:02h na površini od 5000 m2. Na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.
 • Srimska lokva- dojava zaprimljena u 14:42h, požar ugašen u 15:45h na površini od 3500 m2. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice i DVD Šibenik sa 10 vatrogasaca i 3 vozila.
 • Bribir- dojava zaprimljena u 15:49h, požar ugašen u 19:15h na površini od 3.5 ha. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Skradin i DVD sa 8 vatrogasaca i 3 vozila.
 • Nos Kalik- dojava zaprimljena u 18:11h, intervencija je u tijeku. Na intervenciju su izišli JVP Drniš i DVD Drniš sa 8 vatrogasaca i 3 vozila.
 • Drinovci- dojava zaprimljena u 18:32h, intervencija je u tijeku. Na intervenciju su izišli JVP Drniš i DVD Drniš sa 8 vatrogasaca i 3 vozila.

  Prikaži na karti

 Subota, 06. 05. 2017, 20:00h   

U proteklih 24 sata na području Šibensko-kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije.

- 1 tehnička intervencija na objektu:

 • Knin- dojava zaprimljena u 13:38h, intervencija završena u 13:50. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.

- 1 tehnička intervencija u prometu:

 • Tisno- dojava zaprimljena u 17:34h, intervencija završena u 18:36h. Na intervenciju su izišli DVD Tisno sa 3 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Petak, 05. 05. 2017, 08:00h   

U proteklih 24 sata na području Šibensko-kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija.

- 1 požar otvorenog prostora:

 • Knin- dojava zaprimljena u 22:40h, požar ugašen u 22:55h na površini od 100 m2. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Srijeda, 03. 05. 2017, 20:00h   

U proteklih 24 sata na području Šibensko-kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija.

- 1 Požar otvorenog prostora:

 • Gaćelezi- dojava zaprimljena u 16:25h, požar ugašen u 18:52h na površini od 5 ha. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Zaton i DVD Pirovac sa 11 vatrogasaca i 4 vozila.

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2017 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja