02.10.2023   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

Na području Šibensko-kninske županije u proteklih 12 sati zabilježena je 1 vatrogasna intervencija:

-1 požar kontejnera za smeće u Kninu

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

Na području Šibensko-kninske županije u proteklih 12 sati zabilježene su 2 vatrogasne intervencije:

-požar dimnjaka:

  • Knin-dojava zaprimljena u 21:16. Na intervenciju izašli Jvp Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Požar ugašen u 22:10

-požar kontejnera za smeće u Golubiću

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko-kninske županije zabilježena je 1 vatrogasna intervencija:

-Požar prijevoznog sredstva:

  • Otavice-dojava zaprimljena u 02:43. Na intervenciju izašli Jvp Drniš sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Požar ugašen u 04:00

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

Na području Šibensko- kninske županije u proteklih 12 sati zabilježena je 1 vatrogasna intervencija:

-tehniška intervencija spašavanja ljudi:

  • Šibenik- dojava zaprimljena u 00:07. Na intervenciju izašli Jvp Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija završena u 00:28

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

U 23:31 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora kod Plavnoga. Na intervenciju izišao JVP Knin s jednim vozilom i dva vatragasca.

Požar ugašen u 01:10.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   


U 12:43 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u mjestu Bribirske mostine.

Požar je zahvatio površinu od 1800 m2.

Na požar su izašli DVD Skradin i DVD Dubravice sa šest vatrogasaca i dva vozila.

Požar je ugašen u 18:18 .

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
-požar otvorenog prostora na području Razvođa, zaseok Lacići, izgorena površina je 2 ha, požar je lokaliziran u 12:24h a ugašen u 13:15h, na intervenciju su izišli DVD-i Drniš s jednim vozilom i dva vatrogasca, Promina s jednim vozilom i dva vatrogasca i ophodnja Promina s jednim vozilom i četiri vatrogasca.
 
 
-požar otvorenog prostora na području Grebaštice, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DIP Šibenik, DVD-i Grebaštica, Brodarica, Zablaće, Primošten i Šibenik s ukupno trideset šest vatrogasaca i dvanaest vozila,u pomoć su pozvane i zračne snage,dva kanadera. Opožarena površina je 5,25 ha. Požar je ugašen u 21:23.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

Požar otvorenog prostora u Kninu. Dojava je zaprimljena u 16:05,a na požar je izišao DVD Knin s 4 vatrogasca i jednim vozilom. Opožarena površina je 75m2,a požar je ugašen u 16:18.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

U 07:53h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području  Bribirskih mostina.

Na intervenciju su izišli DVD Dubravice i DVD Skradin s ukupno šest vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.

Intervencija u tijeku.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 11. -1, 00:00h   

Šibenik, 8. kolovoza 2021.

 

                Priopćenje o vatrogasnim događajima

               

                Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:

- požar otvorenog prostora na području Brištana, izgorena površina je 8ha, požar je lokaliziran u 18:24h a ugašen u   . Na intervenciju su izišli JVP Drniš,DVD Drniš,Ophodnja Promina,Dvd Promina s dvadeset devet vatrogasaca i deset vozila
- požar otvorenog prostora na području Kninu, izgorena površina je 100 m2, požar je ugašen u 16:32h. Na intervenciju je izišao DVD Knin s šest vatrogasaca i jednim vatrogasnim vozilom

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2023 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja