22.04.2024   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Utorak, 05. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 5. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Bilica,dojava zaprimljena u 13:32h,  na intervenciju su izišli DVD Bilice s dva vatrogasca i jednim vozilom, intervencija završena u 14:40h;
 
 
- požar otvorenog prostora na području Drniša, dojava zaprimljena u 18:57h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s dva vatrogasca i jednim vozilom, požar ugašen u 19:15h;
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Biskupije, na intervenciju su izišli JVP Knin s dva vatrogasca i jednim vozilom, intervencija je završena u 21:30h.
 
 
 
 
 
                                                  ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Utorak, 05. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 5. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Bilica,dojava zaprimljena u 13:32h,  na intervenciju su izišli DVD Bilice s dva vatrogasca i jednim vozilom, intervencija završena u 14:40h;
 
 
- požar otvorenog prostora na području Drniša, dojava zaprimljena u 18:57h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s dva vatrogasca i jednim vozilom, požar ugašen u 19:15h;
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Biskupije, dojava zaprimljena u 20:50h, na intervenciju su izišli JVP Knin s dva vatrogasca i jednim vozilom, intervencija je završena u 21:30h.
 
 
 
 
 
                                                  ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Utorak, 05. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik, 5. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Bilica,dojava zaprimljena u 13:32h,  na intervenciju su izišli DVD Bilice s dva vatrogasca i jednim vozilom, intervencija završena u 14:40h;
 
 
- požar otvorenog prostora na području Drniša, dojava zaprimljena u 18:57h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s dva vatrogasca i jednim vozilom, požar ugašen u 19:15h;
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Biskupije, dojava zaprimljena u 20:50h, na intervenciju su izišli JVP Knin s dva vatrogasca i jednim vozilom, intervencija je završena u 21:30h.
 
 
 
 
 
                                                ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 04. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik,4. rujan 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar otvorenog prostora na području Krički, dojava zaprimljena u 22:10h, na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 23:00h. 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 03. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik,3. rujan 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
-tehnička intervencija u prometu na području Ivoševaca, dojava zaprimljena u 12:08h, na intervenciju su izišli JVP Knin sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 12:49h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Zečeva, dojava zaprimljena u 18:47h, na intervenciju su izišli DVD Rogoznica sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 19:27h.
 
- požar prijevoznog sredstva na području Rogoznice, dojava je zaprimljena u 19:40h, na intervenciju su izišli DVD Rogoznica sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 19:52h.
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Subota, 02. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik,2. rujan 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodia su se 2 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
-tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava zaprimljena u 15:26h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 15:54h.
 
 
- požar na otvorenom prostoru na području Drniša, dojava zaprimljena u 19:22h, na intervenciju su izišli DVD Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 19:50h.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Petak, 01. 09. 2023, 07:30h   

Šibenik,1. rujna 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodia su se 2 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
-tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na područj Zlarina, dojava zaprimljena u 14.56h, na intervenciju su izišli DVD Zlarin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intrvencija završena u 15:14h.
 
-tehnička intervencija u prometu na području Ivinja, dojava zaprimljena u 2:37h.  Na intervencjiuj su izašli JVP Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 3:57h.
 
 
 
 
 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 31. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,31.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodia su se 2 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- tehnička intervencija na objektu na području Unešića, dojava zaprimljena u 13:44h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 15:41h. 
 
- tehnička intervencija na objektu na području Vodica, dojava zaprimljena u 16:48h. Na intervenciju su izašli JVP Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 17:21h.
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR  

  Prikaži na karti

 Srijeda, 30. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,30.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Jezera, dojava zaprimljena u 8:28h, na intervenciju su izišli DVD Tisno sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 8:57h.
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Utorak, 29. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,29.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 8 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar otvorenog prostora na području Maleša, dojava zaprimljena u 6:58h, na intervenciju su izašli JVP Drniš sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 7:57h.
 
- tehnička interevncija na objektu na području Šibenika, dojava zaprimljena u 11:05h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 2 vatrogasca, intervencija završena u 11:28h.
 
- požar otvorenog prostora na području Matasa, dojava zaprimljena u 12:24h, na intervenciju su izišli JVP Drniš, DVD Promina, DVD Ervenik, DVD Drniš, Ophodnja Promina, IVP Šibenik sa 22 vatrogasaca i 8 vozila, u gašenju su sudjelovale i zračne snage. Požar je ugašen u 17:22h, na površini od 8 ha.
 
- tehnička interevncija na otvorenom prostoru na području Drniša, dojava zaprimljena u 12:48h, na intervenciju su izišli DVD Drniš sa 1 vatrogascem, intervencija završena u 12:53h.
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Vodica, dojava je zaprimljena u 14:18h, na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 14:42h.
 
- požar kontenjera za smeće na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 15:49h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 16:08h.
 
- požar na otvorenom prostoru na području Očestovo, dojava je zaprimljena u 15:50h, na intervenciju su izišli JVP Knin i DVD Knin sa 8 vatrogasaca i 2 vozila, požar je ugašen u 16:21h.
 
- požar električnog stupa na području Šibenika, dojava zaprimljena u 19:55h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar ugašen u 20:56h.
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2024 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja