24.04.2018   •     +385 (22) 200 293   •     vzz-sibenik@si.t-com.hr
 

Intervencije

 Ponedjeljak, 05. 03. 2018, 19:52h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

- 1 tehnička intervencija na objektu:

 • Knin - Dojava je zaprimljena u 08:27h. Na intervenciju je izašao JVP Knin s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 08:50h.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 04. 03. 2018, 08:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko-kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

- jedna tehnička intervencija u prometu:

 • Knin - dojava zaprimljena u 22:31 sati, intervencija završena u 23:04 sati. Na intervenciju izašli JVP Knin s jednim vozilom i dva vatrogasca.

  Prikaži na karti

 Subota, 03. 03. 2018, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su četiri vatrogasne intervencije:

- 1 tehnička intervencija na ispumpavanja:

 • Žaborić - dojava zaprimljena u 09:32h, intervencija završena u 12:20h. Na intervenciju su izišli DVD Brodarica-Krapanj sa jednim vatrogascem i jednim vozilom.

- 1 požar kontejnera za smeće:

 • Knin - dojava zaprimljena u 14:01h, požar ugašen u 14:11h. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.

- 1 požar objekta:

 • Kistanje - dojava zaprimljena u 16:22h, požar ugašen u 17:08h. Na intervenciju su izišli JVP Knin i DVD Sveti Juraj-Kistanje sa 5 vatrogasaca i 2 vozila.

- 1 tehnička intervencija na objektu:

 • Uzdolje - dojava zaprimljena u 17:34h, intervencija završena u 18:01h. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 01. 03. 2018, 19:42h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježene su tri vatrogasne intervencije:

- 1 tehnička intervencija na objektu:

 • Šibenik - Dojava je zaprimljena u 10:18h. Na intervenciju je izašao Jvp Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 10:44h.

- 1 požar objekta:

 • Betina - Dojava je zaprimljena u 11:28h. Na intervenciju je izašao JVP Vodice i DVD Tisno. Požar je ugašen u 12:32h.

- 1 tehnička intervencija u cestovnom prometu:

 • Kistanje - Dojava je zaprimljena u 12:30h. Na intervenciju je izašao DVD sv.Juraj-Kistanje. Intervencija je završena u 14:14h.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 25. 02. 2018, 19:43h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

- 1 tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja:

 • Šibenik - Dojava je zaprimljena u 08:12h. Na intervenciju je izašao JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 08:47h.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 22. 02. 2018, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- 1 požar dimnjaka:

 • Knin - Dojava je zaprimljena u 12:26h.  Na intervenciju je izašao JVP Knin. Požar je ugašen u 12:48h.

- 1 tehnička intervencija na objektu:

 • Knin - Dojava je zaprimljena u 12:50h. Na intervenciju je izašao JVP Knin. Intervencija je završena u 13:20h.

  Prikaži na karti

 Srijeda, 21. 02. 2018, 19:53h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- 1 tehnička intervencija na objektu:

 • Knin - Dojava je zaprimljena u 09:07h. Na intervenciju je izašao JVP Knin. Intervencija je završena u 09:23h.

- 1 požar dimnjaka:

 • Knin - Dojava je zaprimljena u 19:39h. Na intervenciju je izašao JVP Knin s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je u tijeku.

  Prikaži na karti

 Utorak, 20. 02. 2018, 08:00h   

U proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

- jedna tehnička intervencija spašavanja ljudi:

 • Šibenik - dojava primljena u 6:39 sati, intervencija završena u 6:58 sati. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri gasitelja.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 19. 02. 2018, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

- 1 tehnička intervencija na objektu:

 • Šibenik - dojava zaprimljena u 17:57h, intervencija završena u 18:23h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 18. 02. 2018, 08:00h   

Na području Šibensko-kninske županije u proteklih 12 sati zabilježena je 1 vatrogasna intervencija:

-požar objekta:

 • Žitnić- dojava zaprimljena u 00:15. Na intervenciju izašli Jvp Drniš sa 4 vatrogasca i 2 vozila. Požar ugašen u 06:48

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2018 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja