22.09.2018   •     +385 (22) 200 293   •     vzz-sibenik@si.t-com.hr
 

Intervencije

 Srijeda, 09. 05. 2018, 19:00h   

U proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su tri vatrogasne intervencije:

- požar vozila:

 • Šibenik - dojava zaprimljena u 8:31 sati. Na intervenciju izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i pet gasitelja. Intervencija završena u 8:55 sati. 

- požar otvorenog prostora:

 • Grebaštica- Jelinjak - dojava zaprimljena u 8:44 sati. Na intervenciju izašli DVD Grebaštica s jednim vozilom i tri gasitelja, JVP Šibenik s jednim vozilo i dva gasitelja, te DVD Primošten s jednim vozilom i dva gasitelja. Intervencija završena  u 9:34 sati.

- požar stambenog objekta:

 • Skradin - dojava zaprimljena U 16:47 sati. Na intervenciju izašli DVD Skradin s dva vozila i tri gasitelja, JVP Šibenik s dva vozila i osam gasitelja.

  Prikaži na karti

 Utorak, 08. 05. 2018, 19:54h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježene su tri vatrogasne intervencije:

- 1 tehnička intervencija spašavanja ljudi:

 • Drniš - Dojava je zaprimljena u 09:06h. Na intervenciju je izašao JVP Drniš s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 09:19h. 

- 1 požar kontejnera za smeće:

 • Bilice - Dojava je zaprimljena u 09:35h. Na intervenciju je izašao JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 09:45h.

- 1 požar objekta:

 • Šibenik - Dojava je zaprimljena u 13:00h. Na intervenciju je izašao JVP Šibenik s četiri vozila i 12 vatrogasaca. Požar je ugašen u 14:02h.

  Prikaži na karti

 Utorak, 08. 05. 2018, 08:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

- 1 požar objekta:

 • Šibenik - dojava zaprimljena u 20:24h, požar ugašen u 20:50h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i jednim voziom.

  Prikaži na karti

 Petak, 04. 05. 2018, 19:50h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježene su tri vatrogasne intervencije:

- 1 tehnička intervencija na objektu:

 • Knin - Dojava je zaprimljena u 08:14h. Na intervenciju je izašao JVP Knin s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 08:57h.

- 2 požara otvorenog prostora:

 • Jadrtovac - Dojava je zaprimljena u 12:30h. Gorio biljni otpad na površini 70 m2. Požar je gasio JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 13:36h.
 • Šibenik - Dojava je zaprimljena u 13:57h. Požar je zahvatio borove iglice na površini 2 m2. Požar je gasio JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 14:18h.

  Prikaži na karti

 Petak, 04. 05. 2018, 08:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

- 1 tehnička intervencija ispumpavanja:

 • Skradin:- dojava zaprimljena u 20:02h, intervencija završena u 20:45h. Na intervenciju su izišli DVD Skradin sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 03. 05. 2018, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko- kninske županije zabilježene su 3 vatrogasne intervencije:

-požar objekta:

 • Knin- dojava zaprimljena u 08:04. Na intervenciju izašli Jvp Knin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom.  Požar ugašen u 08:43

-tehnička intervencija u prometu:

 • Benkovačka cesta- dojava zaprimljena u 08:52. Na intervenciju izašli Jvp Šibenik sa 6 vatrogasaca i 2 vozila. Intervencija završena u 09:47.

-požar smeća:

 • Konjevrate- dojava zaprimljena u 09:01. Na intervenciju izašli Jvp Šibenik sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar ugašen u 09:47

 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 03. 05. 2018, 08:00h   

U proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježeno su dvije vatrogasne intervencije:

- jedan požar otvorenog prostora:

 • Knin - dojava zaprimljena u 21:56 sati. Izgorjele suhe grane na površini od 25m2. Požar gasio JVP Knin s dva vatrogasca i jednim vozilom. Požar ugašen u 22:13 sati.

- jedan požar kontejnera za smeće

 • Knin- dojava zaprimljena u 1:25 sati. Na intervenciju izašao JVP knin s dva vatrogasca i jednim vozilom. Požar ugašen u 1:54 sati.

  Prikaži na karti

 Srijeda, 02. 05. 2018, 07:52h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježeno je pet vatrogasnih intervencija:

- 2 požara otvorenog prostora:

 • Knin - Dojava je zaprimljena u 22:24h. Požar je zahvatio travu na površini 100 m2. Požar je gasio JVP Knin. Požar je ugašen u 22:35h.
 • Kistanje - Dojava je zaprimljena u 06:27h. Gorjelo stablo murve. Požar je gasio DVD Kistanje. Požar je ugašen u 07:35h.

- 2 požara kontejnera za smeće:

 • Knin - Dojava je zaprimljena u 22:30h. Na intervenciju je izašao JVP Knin. Požar je ugašen u 23:00h.
 • Knin - Dojava je zaprimljena u 22:31h. Na intervenciju je izašao JVP Knin. Požar je ugašen u 23:31h.

- 1 požar prijevoznog sredstva.

 • Konjevrate / Radonić - Dojava je zaprimljena u 22:50h. Na intervenciju je izašao JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 23:26h.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 04. 2018, 08:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

- 1 požar otvorenog prostora:

 • Knin:- dojava zaprimljena u 21:02h, požar ugašen u 21:46h na površini od 300 m2h. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 3 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Subota, 28. 04. 2018, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježene su tri vatrogasne intervencije:

- 1 požar prijevoznog sredstva:

 • A1, izlaz Šibenik:- dojava zaprimljena u 12:06h, požar ugašen u 12:52h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 6 vatrogasaca i 2 vozila.

- 1 požar kontejnera za smeće:

 • Raslina:- dojava zaprimljena u 12:12h, požar ugašen u 13:32h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.

- 1 požar otvorenog prostora:

 • A1, izlaz Šibenik:- dojava zaprimljena u 15:49h, požar ugašen u 16:21h na površini od 60 m2. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2018 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja