24.04.2018   •     +385 (22) 200 293   •     vzz-sibenik@si.t-com.hr
 

Intervencije

 Subota, 17. 02. 2018, 19:58h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježene su četiri vatrogasne intervencije:

- 4 požara otvorenog prostora:

 • Grebaštica / Brnjača - Dojava je zaprimljena u 08:45h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 900 m2. Na intervenciju je izašao Dvd Grebaštica. Požar je ugašen u 09:31h.
 • Srima - Dojava je zaprimljena u 12:00h. Gorjela trava i nisko raslinje na površini 20 m2. Požar je gasio JVP Vodice. Požar je ugašen u 12:23h.
 • Ervenik / Mokro polje - Dojava je zaprimljena u 14:10h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 12 ha. Požar je gasio JVP Knin i DVD-i: Ervenik i sv.Juraj - Kistanje. Požar je ugašen u 17:10h.
 • Žaborić - Dojava je zaprimljena u 15:06h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 12 ha. Požar je gasio Jvp Šibenik i Dvd Brodarica - Krapanj. Požar je ugašen u 16:46h.

  Prikaži na karti

 Petak, 16. 02. 2018, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko-kninske zabilježene su 3 vatrogasne intervencije:

-3 požara otvorenog prostora:

 • Sapina doca-dojava zabilježena u 10:13.Na intervenciju izašli Dvd Rogoznica i Primošten sa 5 vatrogasaca i 2 vozila. Požar ugašen u 11:12
 • Razvođe-Ikice-dojava zabilježena u 17:11.Na intervenciju izašli Jvp Drniš i Dvd Promina sa 5 vatrogasaca i 3 vozila. Požar ugašen u 01:25 na površini od 3 ha.
 • Pamučari-dojava zabilježena u 18:05.Na intervenciju izašli Dvd Skradin sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Požar ugašen u 19:08

 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 15. 02. 2018, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- 2 požara otvorenog prostora:

 • Primošten Burnji - dojava zaprimljena u 12:57h, požar ugašen u 14:13h na površini od 15000 m2. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Primošten, DVD Rogoznica i DVD Grebaštica sa 11 vatrogasaca i 4 vozila.
 • Ražanj - dojava zaprimljena u 14:11h, požar ugašen u 14:53h. Na intervenciju su izišli DVD Rogoznica, DVD Primošten i DVD Grebaštica sa 8 vatrogasaca i 4 vozila.

  Prikaži na karti

 Utorak, 13. 02. 2018, 19:51h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- 1 tehnička intervencija na objektu:

 • Šibenik - Dojava je zaprimljena u 15:45h. Na intervenciju je izašao JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 16:22h. 

- 1 požar smeća:

 • Dojava je zaprimljena u 18:33h. Opožarena površina je 4 m2. Požar je gasio JVP Knin s jednim vozilom i dva vatrogasca. Požar je ugašen u 18:48h.

  Prikaži na karti

 Utorak, 13. 02. 2018, 08:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko-kninske županije zabilježena je jedna požarna intervencija:

- požar otvorenog prostora:

 • Tribunj: -dojava zaprimljena u 23:16h, požar ugašen u 23:34h. Na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 3 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 12. 02. 2018, 08:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko-kninske županije zabilježena je jedna požarna intervencija:

- požar kontejnera za smeće

 • Šibenik-dojava primljena u 20:59 sati, požar ugašen u 21:16 sati. Na intervenciju izašla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva gasitelja.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 11. 02. 2018, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježene su četiri vatrogasne intervencije:

- 1 požar kontejnera za smeće:

 • Šibenik - dojava zaprimljena u 11:27h, požar ugašen u 11:35h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.

- 3 požara otvorenog prostora:

 • Vrbica - dojava zaprimljena u 12:19h, požar ugašen u 13:27h na površini od 12000 m2. Na intervenciju su izišli JVP Vodice i JVP Šibenik sa 6 vatrogasaca i 2 vozila.
 • Konjevrate - dojava zaprimljena u 17:43h, požar ugašen u 18:30h na površini od 5000 m2. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 3 vatrogasca i jednim vozilom.
 • Protege - dojava zaprimljena u 19:02h, požar ugašen u 19:39h na površini od 15 m2. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 3 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 11. 02. 2018, 07:56h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

- 1 požar objekta:

 • Šibenik - Dojava je zaprimljena u 03:24h. Na intervenciju je izašao JVP Šibenik s tri vozila i deset vatrogasaca. Požar je ugašen u 04:34h.

  Prikaži na karti

 Subota, 10. 02. 2018, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko-kninske županje zabilježene su četiri vatrogasne intervencije:

- tehnička intervencija na objektu:

 • Šibenik, dojava zaprimljena u 8:43 sati. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri gasitelja.Intervencija završena u 9:09 sati.  

- požar objekta:

 • Oklaj, dojava zaprimljena u 14:11 sati. Na intervenciju izišli DVD Promina s jednim vozilom i dva gasitelja, te JVP Drniš s jednim vozilom i tri gasitelja. Intervencija završena u 14:53 sati.

- dva požara otvorenog prostora:

 • Šibenik / uz Benkovačku cestu. dojava zaprimljena u 12:03 sati. Na intervenciju izišli JVP Šibenik s jednim vozilom i tri gasitelja, te JVP Vodice s jednim vozilom i tri gasitelja. Intervencija završena u 12:37 sati.
 • Krković, dojava zaprimljena u 17:46 sati. Na intervenciju izašao DVD Skradin s jednim vozilom i tri gasitelja. Intervencija završena u 18:26 sati.

  Prikaži na karti

 Petak, 09. 02. 2018, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježeno je pet vatrogasnih intervencija:

- 1 tehnička intervencija na objektu:

 • Šibenik / Ražine - Dojava je zaprimljena u 11:55h. Na intervenciju je izašao JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 12:08h.

- 1 tehnička intervencija u prometu:

 • Knin - Dojava je zaprimljena u 13:40h. Na intervenciju je izašao JVP Knin s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 14:40h.

- 2 požar kontejnera za smeće:

 • Šibenik / Raslina - Dojava je zaprimljena u 18:19h. Na intervenciju je izašao JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 19:09h.
 • Bilice - Dojava je zaprimljena u 19:48h. Na intervenciju je izašao JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Požar je ugašen u 20:00h.

- 1 požar objekta:

 • Šibenik - Dojava je zaprimljena u 18:28h. Na intervenciju je izašao JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 18:48h.

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2018 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja