21.11.2017   •     +385 (22) 200 293   •     vzz-sibenik@si.t-com.hr
 

Intervencije

 Ponedjeljak, 27. 03. 2017, 08:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko-kninske županije zabilježeno je 5 vatrogasnih intervencija:

-5 požar otvorenog prostora;:

 • Pakovo selo-dojava zaprimljena u 20:56. Na intervenciju izašli Jvp Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Gorjela trava i smrika na površini od 1,4 ha. Požar ugašen u 23:50
 • Širitovci-dojava zaprimljena u 21:22. Na intervenciju izašli Jvp Drniš sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Gorjela trava, nisko raslinje i smrika na površini od 4000m2. Požar ugašen u 22:38
 • Pakovo selo-dojava zaprimljena u 23:24. Na intervenciju izašli Jvp Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Gorjela trava i smrika na površini od 200m2. Požar ugašen u 23:40
 • Moseć-dojava zaprimljena u 00:40. Na intervenciju izašli Jvp Drniš sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Gorjela trava i nisko raslinje u minski sumnjivo području na površini od 4000m2. Požar ugašen u 06:30
 • Žitnić, Andabake- dojava zaprimljena u 00:30. Intervencija u tijeku

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 26. 03. 2017, 08:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko-kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

-1 požar kontejnera za smeće:

 • Knin: dojava zaprimljena u 23:35h, požar ugašen u 23:55h. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Subota, 25. 03. 2017, 20:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko-kninske županije zabilježeno je 8 vatrogasnih intervencija:

-8 požara otvorenog prostora:

 • Potkonje- dojava zaprimljena u 10:33. Na intervenciju izašli Jvp Knin i Dvd Knin sa 3 vozila i 8 vatrogasaca. Gorjela trava i nisko raslinje na površini od 9 ha. Požar ugašen u 14:15
 • Ićevo- dojava zaprimljena u 10:54. Na intervenciju izašli Dvd Skradin i Dvd Dubravice sa 2 vozila i 6 vatrogasaca. Gorjela borova šuma na površini od 7000 m2. Požar ugašen u 13:05
 • Pakovo selo- dojava zaprimljena u 12:01. Na intervenciju izašli Jvp Drniš sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Gorjela trava, nisko raslinje i hrastova šuma na površini od 6 ha. Požar ugašen u 15:46
 • Suhopolje- dojava zaprimljena u 14:14. Na intervenciju izašli Jvp Knin sa 1 vozilom i 3 vatrogasca. Gorjela trava i nisko raslinje na površini od 15 ha. Požar ugašen u 18:02
 • Plavno: dojava zaprimljena u 18:52h, požar ugašen u 21:45h na površini od 4ha. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 3 vatrogasca i jednim vozilom.
 • Brištane: dojava zaprimljena u 19:03h, požar ugašen u 22:00h na površini od 1ha. Na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.
 • Kanjane: dojava zaprimljena u 17:00h, požar ugašen u 20:35h na površini od 8ha. Na intervenciju su izišli JVP Drniš i DVD Ružić sa 7 vatrogasaca i 3 vozila.
 • Knin: dojava zaprimljena u 19:13h, požar ugašen u 19:35h na površini od 1000m2. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Subota, 25. 03. 2017, 08:00h   

U protekla 24 sata na području Šibensko - kninske županije zabilježeno je 15 vatrogasnih intervencija:

- 11 požara otvorenog prostora:

 • Skradin / Ićevo - Dojava je zaprimljena u 12:25h. Požar je zahvatio travu, nisko raslinje i borovu šumu na površini 8 ha. Požar su gasili JVP Šibenik i DVD-i: Skradin, Dubravice, Kistanje, Vodice i Šibenik. U gašenju su sudjelovale i zračne snage. Požar je ugašen u 19:25h.
 • Mratovo / Radasi - Dojava je zaprimljena u 14:08h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 1,5 ha. Požar je gasio JVP Drniš. Požar je ugašen u 17:38h.
 • Razvođe - Dojava je zaprimljena u 14:09h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 6 ha. Požar je gasio DVD-i: Promina i Drniš. Požar je ugašen u 18:39h.
 • Polača / Turić - Dojava je zaprimljena u 14:15h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 0,5 ha. Požar je gasio JVP Knin. Požar je ugašen u 14:55h.
 • Vodice / Mrdakovica - Dojava je zaprimljena u 14:50h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 4000 m2. Požar je gasio JVP Vodice i DVD-i: Zaton i Pirovac. Požar je ugašen u 17:13h.
 • Kruševo - Dojava je zaprimljena u 15:33h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 4000 m2. Požar je gasio DVD-i: Primošten i Rogoznica. Požar je ugašen u 17:30h.
 • Knin / Potkonje - Dojava je zaprimljena u 15:45h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 3 ha. Požar je gasio JVP Knin. Požar je ugašen u 18:33h.
 • Lišnjak - Dojava je zaprimljena u 17:11h. Požar je zahvatio travu na površini 1400 m2. Požar je gasio JVP Drniš. Požar je ugašen u 17:51h.
 • Žaborić - Dojava je zaprimljena u 17:29h. Požar je biljni otpad na površini 20 m2. Požar je gasio JVP Šibenik. Požar je ugašen u 18:16h.
 • Lukar - Dojava je zaprimljena u 17:44h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 150 m2. Požar je gasio DVD Drniš. Požar je ugašen u 18:02h.
 • Bogatići / Galići -Dojava je zaprimljena u 19:51h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 1ha. Požar je gasio JVP Drniš. Požar je ugašen u 20:58h

- 1 požar kontejnera:

 • Knin - Dojava je zaprimljena u 18:49h. Požar je gasio JVP Knin. Požar je ugašen u 19:00h.

- 1 požar električnog stupa:

 • Vodice / Dragišići - Dojava je zaprimljena u 06:38h. Požar je gasio JVP Vodice. Požar je ugašen u 07:06h.

- 1 tehnička intervencija na objektu:

 • Tišnjanska Dubrava - Dojava je zaprimljena u 19:31h. Na intervenciju je izašao JVP Vodice. Intervencija je završena u 20:12h.

- 1 tehnička intervencija spašavanja ljudi:

 • Vrbnik - Dojava je zaprimljena u 12:50h. Na intervenciju je izašao JVP Knin. Intervencija je završena u 13:40h.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 23. 03. 2017, 08:00h   

U protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije je zabilježeno 6 vatrogasnih intervencija:

- 1 požar smeća:

 • Jadrtovac, dojava zaprimljena u 10:23h, požar ugašen u 11:26h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Brodarica-Krapanj sa 5 vatrogasaca i 2 vozila.

- 4 požara otvorenog prostora:

 • Plana, dojava zaprimljena u 13:23h, požar ugašen u 15:09h na površini od 5000m2. Na intervenciju su izišli JVP Vodice, DVD Vodice, DVD Zaton i DVD Pirovac sa 9 vatrogasaca i 4 vozila.
 • Popovići, dojava zaprimljena u 14:21h, požar ugašen u 18:23h na površini od 2ha. Na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 5 vatrogasaca i 2 vozila.
 • Zelići, dojava zaprimljena u 14:40h, požar ugašen u 23:51h na površini od 24ha. Na intervenciju su izišli DVD Promina, DVD Biskupija i DVD Drniš sa 9 vatrogasaca i 4 vozila.
 • Gluići, dojava zaprimljena u 14:47h, požar ugašen u 07:30h na površini od 5.25ha. Na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 5 vatrogasaca i 2 vozila.
 • Kljake, dojava zaprimljena u 19:25h, požar ugašen u 20:16h na površini od 5000m2. Na intervenciju su izišli DVD Ružić sa 3 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Utorak, 21. 03. 2017, 08:00h   

U protekla 24 sata na području Šibensko - kninske županije zabilježeno je osam vatrogasnih intervencija:

- 1 požar prijevoznog sredstva:

 • Drniš / Kadina glavica - Dojava je zaprimljena u 10:10h. Na intervenciju je izašao JVP Drniš. Požar je ugašen u 11:00h.

- 1 požar objekta:

 • Grebaštica / Brnjača - Dojava je zaprimljena u 10:41h. Na intervenciju su izašli DVD-i: Grebaštica i Primošten. Intervencija je završena u 12:05h.

-  5 požara otvorenog prostora:

 • Skradin / Vaćani - Dojava je zaprimljena u 12:03h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 25 ha. Požar su gasili DVD-i: Sv.Juraj - Kistanje, Ervenik, Skradin i Dubravice. Požar je ugašen u 16:20h.
 • Civljane / Kolovrate - Dojava je zaprimljena u 14:25h. Požar je zahvatio travu, nisko raslinje, borovu i hrastovu šumu na površini 18 ha. Požar je gasio JVP Knin. Požar je ugašen u 19:40h.
 • Zaton / Benkovačka cesta - Dojava je zaprimljena u 17:10h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 200 m2. Požar je gasio JVP Vodice i DVD Zaton. Požar je ugašen u 17:37h
 • Drniš / Badanj - Dojava je zaprimljena u 18:40h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 1400 m2. Požar je gasio JVP Drniš. Požar je ugašen u 19:55h.
 • Unešić - Dojava je zaprimljena u 19:05h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 1,5 ha. Požar je gasio JVP Drniš. Požar je ugašen u 20:07h.  

- 1 požar električnog stupa:

 • Civljane / Kolovrate - Dojava je zaprimljena u 06:35h. Požar je zahvatio dva električna stupa. Požar je gasio JVP Knin. Požar je ugašen u 07:16h.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 16. 03. 2017, 08:00h   

U protekla 24 sata na području Šibensko - kninske županije zabilježeno je 24 vatrogasne intervencije, od toga 22 požara otvorenog prostora, jedan požar smeća, te jedna tehnička intervencija na objektu. 

Od požara otvorenog prostora u tijeku je gašenje požara na Kninskom području, predio Bralovac, dok su svi ostali požari otvorenog prostora ugašeni. 

 

  Prikaži na karti

 Utorak, 14. 03. 2017, 00:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - Kninske županije zabilježene su 4 vatrogasne intervencije:

- 4 požara otvorenog prostora:

 • Sedramić - Dojava je zaprimljena u 19:25 sati. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini od 0.75 ha. Požar je gasio JVP Drniš. Požar je ugašen 20:32 sati.
 • Suknovci - Dojava je zaprimljena u 20:47 sati. Trenutna opožarena površina iznosi 400 ha. Požar gase JVP Knin, DVD Promina, DVD Sveti Juraj-Kistanje, DVD Ervenik, DIP Šibenik. Intervencija je u tijeku.
 • Kaočine - Dojava je zaprimljena u 20:50 sati. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini od 12 ha. Požar su gasili JVP Drniš i DVD Drniš. Požar je ugašen 14.3.2017 u 00:15 sati.
 • Širitovci - Dojava je zaprimljena u 21:10 sati. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini od 1.5 ha. Požar je gasio DVD Drniš. Požar je ugašen 21:33 sati.

  Prikaži na karti

 Petak, 03. 03. 2017, 19:00h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - Kninske županije zabilježeno je 9 vatrogasnih intervencija:

- 1 tehnička intervencija ispumpavanja - Badanj

- 1 intervencija bez vatrogasnog učešća

- 7 požara otvorenog prostora na području: Vrsno, Galešnica, Smrdelje, Planjane, Siverić, Gaćaleze, Vodice.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 30. 01. 2017, 19:47h   

U proteklih 12 sati na području Šibensko - kninske županije zabilježeno je šest vatrogasnih intervencija:

- 6 požara otvorenog prostora:

 • Drniš / Štikovo - Dojava je zaprimljena u 14:36h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 1500 m2. Požar je gasio JVP Drniš. Požar je ugašen u 15:16h.
 • Šibenik / Danilo Kraljice - Dojava je zaprimljena u 15:40h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje. Požar gase JVP Šibenik i DVD Šibenik. Intervencija je u tijeku.
 • Knin / Ljubač - Dojava je zaprimljena u 17:12h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 15 ha. Požar je gasio JVP Knin. Požar je ugašen u 19:05h.
 • Ružić / Kljaci - Dojava je zaprimljena u 17:41h. Požar je zahvatio travu i nisko raslinje na površini 2,5 ha. Požar je gasio DVD Ružić. Požar je ugašen u 18:32h.
 • Knin / Guge - Dojava je zaprimljena u 17:59h. Požar je zahvatio travu na površini 0,5 ha. Požar je gasio JVP Knin. Požar je ugašen u 18:41h.
 • Vodice / Grabovci - Dojava je zaprimljena u 18:19h. Požar je zahvatio travu na površini 2500 m2. Požar je gasio JVP Vodice. Požar je ugašen u 19:07h.

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2017 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja