23.04.2024   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Ponedjeljak, 28. 08. 2023, 12:24h   

U 12:24 zaprimljena je dojava požara otvorenog prostora na području Matasa, na intervenciju su izišli JVP Drniš, DVD Promina, DVD Ervenik, DVD Drniš, Ophodnja Promina, IVP Šibenik sa 22 vatrogasaca i 8 vozila, u gašenju sudjeluju i zračne snage. Požar je ugašen u 17:22h, na površini od 8 ha. Dogašavanje je u tijeku.

 

                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR   

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 28. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,28.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 5 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar objekta na području Lozovca, dojava zaprimljena u 5:52h, Na intervenciju su izašli JVP Šibenik i DVD Šibenik sa 8 vatrogasca i 3 vozila, požar ugašen u 9:46h.
 
- tehnička interevncija na objektu na području Vodica, dojava zaprimljena u 13:04h, na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završila u 13:18h.
 
- požar otvorenog prostora na području Širitovaca, dojava zaprimljena u 14:57h, na intervenciju su izišli JVP Drniš, DVD Drniš, ophodnja Promina i DVD Promina sa 15 vatrogasaca i 5 vozila, ,požar lokaliziran u 16:49h, opožarena površina 3 hektara, požar ugašen u 18:07h.
 
- požar otvorenog prostora na području Širitovaca, dojava zaprimljena u 1:02h, na intervenciju su izašli JVP Drniš sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar ugašen u 2:16h, opožarena površina je 1500m2.
 
- požar otvorenog prostora na području Maleša, dojava zaprimljena u 6:58h, na intervenciju su izašli JVP Drniš sa3 vatrogasca i 1 vozilom. Gašenje u tijeku.
 
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 
 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 27. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,27.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar otvorenog prostora na području Plavnog, dojava zaprimljena u 9:06h. Na intervenciju su izašli DVD Knin sa 4 vatrogasca i 1 vozilom. požar je ugašen u 10:32h.
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Rogoznice, dojava zaprimljena u 19:15h. Na intervenciju su izašli DVD Rogoznica sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 20:15h.
 
- požar objekta na području Lozovca, dojava zaprimljena u 5:52h, Na intervenciju su izašli JVP Šibenik i DVD Šibenik sa 8 vatrogasca i 3 vozila, intervencija je u tijeku.
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR   

  Prikaži na karti

 Subota, 26. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,26.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
-tehnička intervencija na objektu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 10:35h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 10:47h.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Petak, 25. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,25.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
-tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Oklaja, dojava je zaprimljena u 14:10h, na intervenciju su izišli DVD Promina sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 14:20h.
 
-tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Šibenika, dojava zaprimljena u 21:56h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 5 vatrogasca i 2 vozila, intervencija završena u 22:55h.
 
-tehnička intervencija u prometu na području A-1, 338km, dojava zaprimljena u 23:17h, na intervenciju izišli JVP Šibeniku sa 7 vatrogasaca i 2 vozilom, intervencija zavšena u 0:24h.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 24. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,24.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se 1 vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Šibenika, dojava zaprimljena u 13:56h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 5 vatrogasaca i 1 vozilom, intervencija završena u 14:42h.
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR 

  Prikaži na karti

 Srijeda, 23. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,23.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 4 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na području Rogoznice, dojava zaprimljena u 9:59h. Na intervenciju su izašli DVD Rogoznica sa 2 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 10:53h.  
 
- požar otvorenog prostora na području Goriša, dojava zaprimljena u 13:15h. Na intervenciju su izašli DVD Drnis i JVP Drniš sa 7 vatrogasaca i 2 vozila. Požar je ugašen u 13:47h. 
 
- požar otvorenog prostora na području Ivoševaca, dojava zaprimljena u 17:49h. Na intervenciju su izašli DVD Kistanje, DVD Ervenik, DVD Knin sa 13 vatrogasaca i 3 vozila. Požar je ugašen u 20:03h.
 
- požar prijevoznog sredstva na području Konjevrata, dojava zaprimljena u 5:58h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 6 vatrogasaca i 2 vozila. Požar je ugašen u 6:39h.
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR   

  Prikaži na karti

 Utorak, 22. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,22.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 4 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar prijevoznog sredstva na području Krički, dojava zaprimljena u 12:45h, na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 5 vatrogasaca i 2 vozila, požar ugašen u 13:25h.
 
- požar otvorenog prostora na području Uzdolja, dojava zaprimljena u 15:20h, na intervenciju su izišli DVD Biskupija sa 2 vatrogasaca i 1 vozilom, požar ugašen u 17:24h na površini od 4900m2.
 
- tehnička intervencija na objektu na području Pirovca, dojava zaprimljena u 16:34h, na intervenciju su izišli DVD Pirovac sa 3 vatrogasaca i 1 vozilom, intervencija je završena u 18:04h.
 
- tehnička intervencija u prometu na A1, dojava zaprimljena u 6:06h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 7 vatrogasaca i 2 vozilom, intervencija je završena u 6:58h.
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 
 
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 21. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,21.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila se dva vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
-požar na otvorenom prostoru na području Tribunja, dojava je zaprimljena u 0:37h, na interevenciju su izišli JVP Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, požar je ugašen u 1:07h.
 
požar prijevoznog sredstva na području Bilica, dojava zaprimljena u 2:30h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 7 vatrogasaca i 2 vozila, požar ugašen u 3:15h.
 
 
                                                                                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 20. 08. 2023, 07:30h   

Šibenik,20.kolovoza 2023.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila se xy vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar otvorenog prostora na području Uzdolja, dojava zaprimljena u 10:19h, na intervenciju su izišli DVD Biskupija sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, opožarena površina je 1000m2, požar ugašen u 11:05h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Ivinja, dojava zaprimljena u 10:58h, na intervenciju su izišli JVP Vodice i DVD Tisno sa 6 vatrogasaca i 2 vozila, intervencija završena 11:29h.
 
- požar otvorenog prostora na području Mrdalja, dojava zaprimljena u 17:20h, na intervenciju su izišli DVD Ervenik sa 2 vsatrogasca i 1 vozilom, opožarena površina 1200m2, požar ugašen u 18:30h.
 
- tehnička intervencija u prometu na području Žaborića, dojava zaprimljena u 17:29h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 17:47h.
 
- tehnička intervencija na objektu na području Primoštena, dojava zaprimljena u 21:37h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 2 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija završena u 23:44h.
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR    
 

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2024 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja