22.05.2019   •     +385 (22) 200 293   •     vzz-sibenik@si.t-com.hr
 

Intervencije

 Četvrtak, 11. 10. 2018, 08:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježena je jedna vatrogasna intervencija:

- 1 požar otvorenog prostora:

 • Šibenik- dojava zaprimljena u 20:29h, požar ugašen u 20:42h na površini od 5 m2. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 3 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Petak, 05. 10. 2018, 20:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- 1 požar otvorenog prostora:

 • Bili Brig- dojava zaprimljena u 16:39h, požar ugašen u 17:06h na površini od 200 m2. Na intervenciju su izišli JVP Vodice i DVD Zaton sa 7 vatrogasaca i 3 vozila.

- 1 tehnička intervencija:

 • Šibenik- dojava zaprimljena u 11:55h, intervencija završena u 12:36h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 6 vatrogasaca i 2 vozila.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 01. 10. 2018, 20:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su četiri vatrogasne intervencije:

- 3 požara otvorenog prostora:

 • Velušić- dojava zaprimljena u 10:25h, požar ugašen u 11:20h na površini od 900 m2. Na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 2 vatrogasaca i jednim vozilom.
 • Oklaj- dojava zaprimljena u 14:10h, požar ugašen u 14:45h na površini od 5000 m2. Na intervenciju su izišli DVD Promina sa 3 vatrogasca i jednim vozilom.
 • V. Mrdakovica- dojava zaprimljena u 15:17h, požar ugašen u 17:10h na površini od 5000 m2. Na intervenciju su izišli JVP Vodice, JVP Šibenik, DVD Vodice, DVD Šibenik i DVD Zaton sa 15 vatrogasaca i 6 vozila.

- 1 tehnička intervencija:

 • Vodice- dojava zaprimljena u 09:20h, intervencija završena u 09:31h. Na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 2 vatrogasaca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 27. 09. 2018, 20:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježeno je pet vatrogasnih intervencija:

- 5 požara otvorenog prostora:

 • Tromilja, Šupe- dojava zaprimljena u 08:49h, požar ugašen u 09:11h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Bilice sa 6 vatrogasaca i 2 vozila.
 • Žažvić- dojava zaprimljena u 10:57h, požar ugašen u 12:26h na površini od 3100m2. Na intervenciju su izišli DVD Skradin i DVD Sveti Juraj-Kistanje sa 4 vatrogasca i 2 vozila.
 • Ružić, Piuci- dojava zaprimljena u 17:05h, požar ugašen u 17:42h na površini od 300m2. Na intervenciju su izišli JVP Drniš i DVD Drniš sa 5 vatrogasaca i 2 vozila.
 • Kovča- dojava zaprimljena u 17:10h, požar ugašen u 18:08h na površini od 3000m2. Na intervenciju su izišli JVP Vodice, JVP Šibenik, DVD Vodice, DVD Šibenik i DVD Zaton sa 16 vatrogasaca i 6 vozila.
 • Čista Mala- dojava zaprimljena u 17:51h, požar ugašen u 18:50h na površini od 2000m2. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Šibenik, DVD Skradin i DVD Dubravice sa 12 vatrogasaca i 5 vozila.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 23. 09. 2018, 20:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su tri vatrogasne intervencije:

- 2 požara otvorenog prostora:

 • Kosovo- dojava zaprimljena u 14:26h, požar ugašen u 16:32h na površini od 22500m2. Na intervenciju su izišli DVD Biskupija sa 3 vatrogasca i jednim vozilom.
 • Zaton- dojava zaprimljena u 17:55h, požar ugašen u 18:44h na površini od 200m2. Na intervenciju su izišli DVD Zaton sa 4 vatrogasca i jednim vozilom.

- 1 požar vozila:

 • Dubrava- dojava zaprimljena u 18:36h, požar ugašen u 19:02. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 7 vatrogasaca i 2 vozila.

  Prikaži na karti

 Subota, 15. 09. 2018, 20:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- 1 požar otvorenog prostora:

 • Zaton- dojava zaprimljena u 13:40h, požar ugašen u 15:34h na površini od 1500m2. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Vodice i DVD Zaton sa 16 vatrogasaca i 5 vozila.

- 1 tehnička intervencija:

 • Zlarin- dojava zaprimljena u 15:01h, intervencija završena u 15:30. Na intervenciju su izišli DVD Zlarin sa 3 vatrogasca i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 Utorak, 11. 09. 2018, 20:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- 2 požara otvorenog prostora:

 • Gradac- dojava zaprimljena u 10:16h, požar ugašen u 10:35h na površini od 150 m2. Na intervenciju su izišli DVD Ružić sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.
 • Benkovačka cesta- dojava zaprimljena u 17:53h, požar ugašen u 18:45h na površini od 800 m2. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Šibenik i DVD Zaton sa 14 vatrogasaca i 5 vozila.

 

  Prikaži na karti

 Utorak, 28. 08. 2018, 08:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- požar otvorenog prostora:

 • Brdo Orljak- dojava zaprimljena u 21:13h, požar ugašen u 00:30h na površini od 2 ha. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice, DVD Šibenik, DVD Vodice, DVD Zaton, DVD Bilice, DVD Pirovac i DVD Grebaštica sa 29 vatrogasaca i 10 vozila.

- požar kontejnera za smeće:

 • Raslina- dojava zaprimljena u 22:16h, požar ugašen u 23:45h. Na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Pirovac sa 5 vatrogasaca i 2 vozila.

  Prikaži na karti

 Srijeda, 15. 08. 2018, 08:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati na području Šibensko-kninske županije zabilježene su dvije vatrogasne intervencije:

- dvije tehničke intervencije

 • Knin- dojava zaprimljena u 21:35h, intervencija završena u 21:40h. Na intervenciju su izišli JVP Knin sa 2 vatrogasca i jednim vozilom.
 • Brnjica- dojava zaprimljena u 22:26h, intervencija završena u 23:15h. Na intervenciju su izišli JVP Drniš sa 4 vatrogasca i 2 vozila.

  Prikaži na karti

 Utorak, 07. 08. 2018, 00:00h   

Tijekom proteklih dvanaest sati zabilježeno je pet vatrogasnih intervencija:

- požar vozila

 • Trbounje - dojava zaprimljena u 12:31 sati, intervencija završena u 15:09 sati. Na intervenciju izašla JVP                         Drniš s tri vatrogasca i jednim vozilom.

- tehnička intervencija na otovrenom prostoru

 • Tisno, kamp Lovišće - dojava zaprimljena u 13:51 sati, intervencija završena u 14:40 sati. Na intervenciju                                            izašli DVD Tisno s četiri vatrogasca i dva vozila

- dva požara otvorenog prostora

 • Rudele - dojava zaprimljena u 14:23 sati, požar ugašen u 15:38 sati, opožarena površina od 2500m2. Na                      intervenciju izašli DVD sveti Juraj-Kistanje s tri vatrogasca i jednim vozilom.
 • Benkovačka cesta - dojava zaprimljena u 17:48 sati, požar ugašen u 18:35 sati, opožarena površina od 600m2. Na intervenciju izašli DVD Zaton, JVP Vodice s sedam vatrogasaca i dva vozila.

- bez učešća

 • Raslina -  dojava zaprimljena u 14:26 sati. Na intervenciju izašao DVD Zaton s četiri vatrogascaa i jednim vozilom.

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2019 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja