05.06.2023   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Petak, 27. 01. 2023, 01:11h   

U 1:11h zaprimljena je dojava o požaru objekta u Šibeniku, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s tri vozila i osam vatrogasaca. Požar je ugašen u 2:29h.

  Prikaži na karti

 Utorak, 20. 12. 2022, 06:58h   

Šibenik, 20.12.2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 4 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja u Vodicama. Dojava je zaprimljena u 11:02h, na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija završena u 11:16h.
 
- požar objekta u Šibeniku. Dojava je zaprimljena u 14:38h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 7 vatrogasaca i 2 vozila. Požar ugašen u 14:54h.
 
- tehnička intervencija u prometu kod Pakova Sela. Dojava je zaprimljena u 17:05h, na intervenciju su izišli JVP Drniš i JVP Šibenik sa 12 vatrogasaca i 6 vozila. Intervencija završena u 18:21h.
 
- požar kontejnera za smeće u Vodicama. Dojava je zaprimljena u 19:14h, na intervenciju su izišli JVP Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar ugašen u 19:26h.
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Petak, 09. 12. 2022, 07:30h   

Šibenik, 09.12.2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se jedan vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar objekta u Rogoznici. Dojava je zaprimljena u 21:12h, na intervenciju su izišli DVD Rogoznica i JVP Šibenik s 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 22:27h.
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 05. 12. 2022, 07:30h   

Šibenik, 05.12.2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se četrnaest vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
-Tehnička intervencija na objektu, ispumpavanja vode na 11 lokacija (Tisno,Jezera,Betina,Pirovac) u kojima su sudjelovale vatrogasci iz DVD Tisno i DVD Pirovac.
 
-Tehničke intervencije na otvorenom na 3 lokacije (Tisno,Pirovac,Zatoglav) na kojem su sudjelovali vatrogasci iz DVD Tisno, DVD Rogoznica i DVD Pirovac.

  Prikaži na karti

 Srijeda, 30. 11. 2022, 23:23h   

U 23:23h zaprimljena je dojava o požaru stana višekatne zgrade, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Vodice i IVP Šibenik sa 15 vatrogasaca i 5 vozila. Požar je lokaliziran u 00:19h. Požar je ugašen u 01:30h.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 07. 11. 2022, 06:25h   

U 6:25h zaprimljena je dojava o požaru brodice na području Kaprija, na intervenciju su izišli DVD Kaprije s jednim vozilom i četiri vatrogasca, požar je ugašen u 7:40h, izgorjelo je nekoliko brodica na suhom vezu.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 30. 10. 2022, 07:05h   

Šibenik, 30.10.2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se pet vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
- požar otvorenog prostora na području Gračaca, dojava je zaprimljena u 9:09h, na intervenciju su izišli DVD Skradin s jednim vozilom i dva vatrogasca, požar je ugašen u 9:43h, opožarena površina je 150m²;
 
- požar otvorenog prostora na području Mokrog Polja, dojava je zaprimljena u 12:38h, na intervenciju su izišli DVD Ervenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem, požar je ugašen u 13:57h, opožarena površina je 2500m²;
 
- požar otvorenog prostora na području Drniša, dojava je zaprimljena u 13:13h, na intervenciju su izišli JVP Drniš s jednim vozilom i dva vatrogasca, požar je ugašen u 13:39h, opožarena površina je 225m²;
 
- požar otvorenog prostora na području Vodica, dojava je zaprimljena u 14:58h, na intervenciju su izišli JVP Vodice, DVD Vodice i DVD Tisno s tri vozila i devet vatrogasaca, požar je ugašen u 16:12h, opožarena površina je 4000m²;
 
- požar smeća na području Mirlović Polja, dojava je zaprimljena u 18:24h, na intervenciju su izišli DVD Ružić s jednim vozilom i jednim vatrogascem, požar je ugašen u 20:00h, opožarena površina je 100m2.
 
 
 
                                 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Petak, 21. 10. 2022, 07:20h   

Šibenik, 21.10.2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar otvorenog prostora na području Brodarice. Dojava je zaprimljena u 11:25h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD-i Brodarica-Krapanj, Zablaće i Šibenik s osam vozila i osamnaest vatrogasaca.U gašenju su sudjelovale i zračne snage.Požar je ugašen u 17:46h, opožarena površina iznosi 2,1ha;
 
- akcident na području Šibenika. Dojava je zaprimljena u 17:58h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca.Intervencija je završena u 18:28h;
 
- požar otvorenog prostora na području Primoštena Burnja.Dojava je zaprimljena u 4:17h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD-i Primošten, Rogoznica, Grebaštica, Zablaće, Šibenik i DIP Šibenik s devet vozila i dvadeset tri vatrogasca. Požar lokaliziran 9:32h. površina 24ha. Požar ugašen u 17:00.
 
 
 
 
ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Petak, 21. 10. 2022, 04:17h   

U 4:17h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Primošten Burnja, na intervenciju su izišli JVP Šibenik. DVD-i Primošten, Rogoznica, Grebaštica, Zablaće i Šibenik, DIP Šibenik s devet vozila i dvadeset tri vatrogasca, intervencija je u tijeku.

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 20. 10. 2022, 11:25h   

11:25h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Brodarice, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Brodarica-Krapanj, DVD Zablaće, DVD Šibenik i DVD Grebaštica sa 18 vatrogasaca i 8 vozila. U gašenju su sudjelovale zračne snage. Požar lokaliziran u 14:42h na površini od 2.1ha. Požar ugašen u 17:46h.

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2023 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja