27.07.2021   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Utorak, 27. 07. 2021, 09:25h   

Šibenik, 27. srpnja 2021.

U 06:51 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u mjestu Bogatići, općina Promina. Na terenu je 29 vatrogasaca s 9 vozila. Intervencija je u tijeku .

  Prikaži na karti

 Utorak, 27. 07. 2021, 07:30h   

 

Šibenik, 27. srpnja 2021.

 

                Priopćenje o vatrogasnim događajima

               

                Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:

- tehnička intervencija u prometu na području Grebaštice,dojava je zaprimljena u 18:17h,na intervenciji je sudjelovala JVP Šibenik s 7 vatrogasaca i dva vozila.Intervencija je završila u 18:42h
- požar otvorenog prostora kod Bogatića, dojava je zaprimljena u 19:24h, na intervenciju su izišli JVP Drniš, DVD Drniš, DVD Promina i Ophodnja Promina sa 12 vatrogasaca i 4 vozila, Požar je ugašen u 21:35h.
- požar objekta u Drnišu, dojava je zaprimljena u 00:36h, na intervenciju su izišli JVP Drniš i DVD Drniš sa 5 vatrogasaca i 2 vozila. Požar je ugašen u 01:26h.

 

 

 

                                                                                                              ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

 

 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 26. 07. 2021, 19:24h   

U 19:24h je zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod Bogatića, Kumanovo.

Na intervenciju su izišli JVP Drniš, DVD Drniš, DVD Promina i Ophodnja Promina sa 12 vatrogasaca i 4 vozila.

Požar je ugašen u 21:35h.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 26. 07. 2021, 17:20h   

25.07. u 23:02h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Danilo Biranja, predio Braice, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Drniš,JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD-i Perković, Šibenik, Brodarica, Zablaće, Bilice, Zaton, Drniš, Unešić, Pirovac, Tisno, Rogoznica i Grebaštica sa dvadeset sedam vozila i sedamdeset pet vatrogasaca, gašenju se prodružuju i zraćne snage.

Požar je lokaliziran u 17:16h, opožarena površina iznosi 500ha.

U gašenju požara trenutno sudjeluju JVP Šibenik i DVD Zablaće  s trinaest vatrogasaca i pet vozila.

Požar je ugašen 27.7. u 6:13h.

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 26. 07. 2021, 07:00h   

Šibenik, 26. srpnja 2021.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se pet vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Kotelja, požar je ugašen u 20:45h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD-i Primošten, Rogoznica, Grebaštica, Brodarica i Marina s dvadeset pet vatrogasaca i devet vozila, u gašenju su sudjelovale i zračne snage, opožarena površina je 3 ha;
 
- požar otvorenog prostora na području Kašića, požar je ugašen u 14:01h, na intervenciju su izišli JVP Vodice, DVD-i Vodice, Pirovac i Tisno s petnaest vatrogasaca i pet vozila, opožarena površina je 4000m2;
 
- požar otvorenog prostora na području Tribunja, požar je ugašen u 15:20h, na intervenciju su izišli JVP Vodice, DVD-i Tisno, Pirovac, Vodice i Zaton s dvadeset jednim vatrogascem i sedam vozila, opožarena površina je 4000m2;
 
- požar otvorenog prostora na području Dubravica, požar je ugašen u 17:41h, na intervenciju su izišli DVD Dubravice s četiri vatrogasca i jednim vozilom, opožarena površina je 100m2;
 
- požar otvorenog prostora na području Danilo Biranja, predio Braice, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Drniš, JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD-i Perković, Zablaće, Bilice, Zaton, Šibenik, Brodarica, Drniš, Pirovac, Unešić, Tisno, Rogoznica i Grebaštica s dvadeset sedam vozila i sedamdeset pet vatrogasaca, gašenju se pridružuju i zračne snage.Intervencija je u tijeku, trenutno opožarena površina je oko 500 ha.
 
 
 
  ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 25. 07. 2021, 23:02h   

U 23:02h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Danilo Biranja, predio Braice, na intervenciju su izišli JVP Šibenik, JVP Drniš,JVP Vodice, DIP Šibenik, DVD-i Perković, Šibenik, Brodarica, Zablaće, Bilice, Zaton, Drniš, Unešić, Pirovac, Tisno, Rogoznica i Grebaštica sa dvadeset sedam vozila i sedamdeset pet vatrogasaca, gašenju se pridružuju i zračne snage. Požar je ugašen u 6:13h  27.7.

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 25. 07. 2021, 10:43h   

U 10:43h zaprimljena je dojava o  požaru otvorenog prostora na području Kotelja.

Na intervenciju su izišli JVP Šibenik, DVD Rogoznica, DVD primošten, DVD Grebaštica, DVD Brodarica-Krapanj i DVD Marina sa 25 vatrogasaca i 9 vozila. U gašenju su sudjelovale i zračne snage.

Požar je ugašen u 20:45h.

 

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 25. 07. 2021, 07:30h   

Šibenik, 25. srpnja 2021.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodilo se pet vatrogasnih događaja, na kojima su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
-tehnička intervencija u prometu na području Vodica,dojava je zaprimljena u 11:46h, na intervenciju je izišla JVP Vodice s jednim vozilom i dva vatrogasca, intervencija je završena u 13:30h;
 
 
-požar otvorenog prostora na području Biskupije, predio Vrbnik, dojava je zaprimljena u 11:47h, na intervenciju su izišli DVD-i Biskupija i Knin s dva vozila i sedam vatrogasaca, požar je ugašen u 12:51h, opožarena površina je 3,75 ha;
 
 
-požar otvorenog prostora na području Knina, predio Crvena Zemlja- Vrh Vršić,dojava je zaprimljena u 12:21h, na intervenciju su izišli JVP Knin, DVD-i Knin, Ervenik, Kistanje, Kijevo i Biskupija sa sedam vozila i dvadeset jednim vatrogascem, u pomoć su pozvane i zračne snage, požar je lokaliziran u 19:47h, opožarena površina je 18 ha;
 
 
-požar otvorenog prostora na području Knina, dojava je zaprimljena u 14:29h, na intervenciju je izišla JVP Knin s jednim vozilom i tri vatrogasca, požar je ugašen u 14:43h, opožarena površina je 100 m2;
 
 
-požar otvorenog prostora na području Unešića, predio Rajčići, dojava je zaprimljena u 18:36h, na intervenciju su izišli JVP Drniš, DVD-i Drniš i Unešić s tri vozila i osam vatrogasaca, požar je lokaliziran u 19:03h, opožarena površina je 1ha. Požar je ugašen u 20:19.

  Prikaži na karti

 Subota, 24. 07. 2021, 18:36h   

U 18:36h zaprimljena je dojava o  požaru otvorenog prostora na području Unešića, predio Rajčići, na intervenciju su izišli JVP Drniš, DVD-i Drniš i Unešić s tri vozila i osam vatrogasaca, požar je lokaliziran u 19:03h, opožarena površina je 1 ha. Požar je ugašen u 20:19.

  Prikaži na karti

 Subota, 24. 07. 2021, 12:21h   

U 12:21h zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Knina, predio Crvena Zemlja- Vrh Vršina, na intervenciju su izišli JVP Knin i DVD-i Knin, Ervenik, Kistanje, Kijevo i Biskupija  s dvadeset  jednim vatrogascem i sedam vozila, u pomoć su pozvane i zračne snage.Intervencija je u tijeku. Požar je lokaliziran u 19:47. Požar ugašen 25.07. u 19:42 na površini od 18.25ha.

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2021 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja