06.10.2022   •     +385 (22) 200 293   •     vz@vzskz.hr
 

Intervencije

 Ponedjeljak, 03. 10. 2022, 07:50h   

Šibenik 2. Listopada 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima:
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
-Tehnička intervencija ispumpavanja na području Drniša. Dojava je zaprimljena u 8:01h. Na intervenciju izišli JVP Drniš sa jednim vozilom i jednim vatrogascem. Intervencija završena u 15:10h.
 
-Požar objekta u Šibeniku. Dojava je zaprimljena u 13:29h. Na intervenciju izišli JVP Šibenik sa dva vozila i sedam vatrogasaca. Požar ugašen u 14:08h.
 
-Požar smeća na području Knina. Dojava je zaprimljena u 15:14h. Na intervenciju izišli JVP Knin sa jednim vozila i dva vatrogasaca. Požar ugašen u 15:27h.

  Prikaži na karti

 Petak, 30. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 30. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Mučića, dojava je zaprimljena u 17:09h. Na intervenciju su izašli DVD Brodarica-Krapanj sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 17:50h.
 
- požar objetka na području Knina, dojava je zaprimljena u 20:04h. Na intervenciju su izašli JVP Knin sa 4 vatrogasca i 2 vozila. Požar je ugašen u 20:14h. 
 
 
                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 29. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 29. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija na objektu na području Žaborića, dojava je zaprimljena u 08:03h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 4 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je završena u 08:26h.
 
- požar kontejnera za smeće na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 18:12h. Na intervenciju su izašli JVP Šibenik sa 2 vatrogasca. Intervencija je završena u 18:26h.
 
-tehnička intervencija spašavanja ljudi i životinja na Zlarinu, dojava je zaprimljena u 19:36h. Na intervenciju je izišao DVD Zlarin sa 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija je završena u 20:00h.
 
 
                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Srijeda, 28. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 28. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- požar otvorenog prostora u Šibeniku, dojava je zaprimljena u 17:23h. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa 1 vozilom i 4 vatrogasca. Požar je ugašen u 17:35h, opožarena površina je 10m2.
 
- požar objekta u Šibeniku, dojava je zaprimljena u 18:33h. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik sa 2 vozila i 7 vatrogasaca. Požar je ugašen u 19:05h.
 
 
 
 
                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Utorak, 27. 09. 2022, 07:25h   

Šibenik, 27. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se tri vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija u prometu na području Šparadića, dojava je zaprimljena 07:08h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik i DVD Grebaštica s tri vozila i devet vatrogasaca, intervencija je završena u 8:30h;
 
- tehnička intervencija na objektu u Prvić Luci, dojava je zaprimljena u 12:54h, na intervenciju su izišli DVD Prvić Šepurine s tri vatrogasca, intervencija je završena 14:34h;
 
- tehnička intervencija u prometu na području Knina, dojava je zaprimljena u 22:15h, na intervenciju su izišli JVP Knin s jednim vozilom i tri vatrogasca, intervencija je završena u 23:10h.
 
 
 
 
 
                                             ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Ponedjeljak, 26. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 26. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
- tehnička intervencija u prometu na području Šibenika, dojava je zaprimljena u 9:54h, na intervenciju su izišli JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca, intervencija je završena u 10:20h;
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Primoštena, dojava je zaprimljena u 16:16
 
 
 
 
 
 
                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR

  Prikaži na karti

 Nedjelja, 25. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 24. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 3 vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- tehnička intervencija u prometu na području Podorljaka, dojava je zaprimljena u 10:42h, na intervenciju su izašli DVD Rogoznica sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je završena u 13:05h.
 
- požar otvorenog prostora na području Sedramića, dojava je zaprimljena u 18:00h, na intervneciju su izašli DVD Unešić sa 2 vatrogsca i 1 vozilom, požar je ugašen u 18:24h na površini od 25m2.
 
- požar otvorenog prostora na području Dubrave, dojava je zapromljena u 7:10h,na intervenciju su izišli JVP Šibenik sa 3 vatrogasca i 1 vozilom, intervencija je u tijeku 
 
 
 
 
                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Subota, 24. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 24. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se 2 vatrogasna događaa, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- tehnička intervencija na otvorenom prostoru na području Vodica, dojava je zaprimljena u 9:10h, na intervenciju su izišli DVD Vodice sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Intervencija je u tijeku;
 
- požar otvorenog prostora na području Potkonja, dojava je zaprimljena u 13:07h, na intervenciju su izišli DVD Knin sa 3 vatrogasca i 1 vozilom. Požar je ugašen u 13:59h.
 
 
 
 
 
                                                           ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Petak, 23. 09. 2022, 07:25h   

Šibenik, 23. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodio se jedan vatrogasni događaj, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Čavoglava, dojava je zaprimljena u 11:16h, na intervenciju su izišli DVD Ružić s dva vatrogasca i jednim vozilom, požar je ugašen u 11:38h.
 
 
 
 
 
                                 ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 Četvrtak, 22. 09. 2022, 07:30h   

Šibenik, 22. rujna 2022.
 
Priopćenje o vatrogasnim događajima
 
Tijekom protekla 24 sata na području Šibensko-kninske županije dogodila su se dva vatrogasna događaja, na kojem su intervenirale vatrogasne snage. Od događaja bilježimo:
 
 
 
- požar otvorenog prostora na području Prvić Šepurine, dojava je zaprimljena u 11:47h, na intervenciju su izišli DVD-i Prvić i Zlarin sa šesnaest vatrogasaca i dva vozila, požar je ugašen u 13:33h, opožarena površina iznosi 450m2;
 
- Požar prijevoznog sredstva na području Potkonja, dojava zaprimljena u 22:57h. Na intervenciju su izašli JVP Knin sa dva vatrogasca i jednim vozilom. Požar je ugašen u 23:29h.
 
 
 
 
                                                                                                            ŽUPANIJSKI VATROGASNI OPERATIVNI CENTAR
 

  Prikaži na karti

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2022 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja