Ivana Meštrovića 11d , 22000 Šibenik
  022 200 293       vz@vzskz.hr
INTERVENCIJE
Priopćenje o vatrogasnim događajima
23.07.2024, 20:00 h
Priopćenje o vatrogasnim događajima
Priopćenje o vatrogasnim događajima
22.07.2024, 19:45 h
Priopćenje o vatrogasnim događajima
Priopćenje o vatrogasnim događajima
22.07.2024, 08:04 h
Priopćenje o vatrogasnim događajima
Priopćenje o vatrogasnim događajima
21.07.2024, 20:00 h
Priopćenje o vatrogasnim događajima

KORNATI

2007 g.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

2390001-1100348865

Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

JAMNJAK

1993 g.