20.01.2019   •     +385 (22) 200 293   •     vzz-sibenik@si.t-com.hr
 

 

  01.04.2010 22:27

Izvješće o intervencijama na prostoru Šibensko kninske županije za mjesec ožujak

 

Na prostoru Šibensko kninske županije tijekom mjeseca ožujka zbila su se 124 događaja na kojima su intervenirale vatrogasne postrojbe.

Izvješče o intervencijama na prostoru Šibensko kninske županije za
mjesec ožujak 2010


Na prostoru Šibensko kninske županije tijekom mjeseca ožujka zbila su se 124 događaja na kojima su intervenirale vatrogasne postrojbe.
Po grupama intervencija postrojbe su sudjelovale na:

Požarima

1. Požari otvorenog prostora............................................................................ 68
2. Požari smeća................................................................................................... 12
3. Požar prijevoznog sredstva............................................................................ 2
4. Požar električnog stupa.................................................................................. 1
5. Požari dimljaka............................................................................................... 10
6. Požar u /na građevinskom objektu............................................................... 5


Tehničkim intervencijama

1. Tehničke int. u prometu....................................................................................2
2. Intervencije na otvorenom prostoru ( saniranje i uklanjanje prepreka).... 4
3. Teh. Int. spašavanja ljudi i životinja................................................................4
4. Intervencije na otv. Prostoru ( na vodi /ispunpavanje)................................5
5. Intervencije na građevinskom objektu............................................................ 3
6. Intervencije u pomorskom /riječnom prometu............................................... 0


Ostale vrste intervencija

1. Lažne dojave , vatrodojava ,učešće na intervencijama bez djelovanja..........9


Na 124 intervencije ukupno je bio angažiran 601 vatrogasac, koji su ukupno odradili 1 100 radnih sati.

Pregled intervencija po općinama i mjestima događaja:

1.Vodice.................... ....8 događaja
2.Unešić..................... ....1 događaja
3.Tribunj.........................1 događaja
4.Tisno............................2 događaja
5.Šibenik ........................26 događaja
6.Skradin.........................6 događaja
7.Ružić.............................6 događaja
8.Promina.................... ....1 događaja
9.Pirovac...................... ....4 događaja
10.Knin.......................... ...49 događaja
11.Drniš............................16 događaja
12.Biskupija........................4 događaja

 

 

HPB: 2390001-1100348865
Broj žiro računa ZAKLADE KORNAT

Copyright © 2019 | Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije | Sva prava pridržana | Web dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja